You are here

3 yêu cầu về Visa EB-5

Để nhận thường trú nhân thông qua chương trình visa EB-5 thì các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của USCIS – sở Công dân và định cư Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư phải đáp ứng yêu cầu về vốn đầu tư, giải quyết việc làm, đảm bảo các doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư phải đủ điều kiện cho chương trình visa EB-5. Với visa EB-5, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi sẽ nhận thẻ xanh định cư tại Mỹ không thời hạn khi tất cả các yêu cầu về visa EB-5 được đáp ứng và nhận được sự chấp thuận của bộ USCIS.

Dưới đây là các yêu cầu để nhận được Visa EB-5

Yêu cầu về số tiền đầu tư EB-5

Số tiền đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại của Mỹ EB-5 phải từ $500,000 đến $1,000,000. Vốn đầu tư Visa EB-5 có thể ở các dạng hình thức khác nhau có giá trị như tiền mặt, hàng hóa, thiết bị, các tài sản hữu hình, khoản tương đương tiền mặt…tất cả đều được định giá dựa trên đồng đô la Mỹ theo giá trị của thị trường.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Nếu đầu tư được thực hiện vào một công ty, doanh nghiệp thương mại nằm trong “khu vực tạo việc làm làm mục tiêu” – TEA thì mức vốn tối thiểu cần thiết cho chương trình này có thể được giảm từ 1.000.000 $ xuống còn $ 500,000. Các dự án đầu tư EB-5 phải ở trong một vùng nông thôn hay trong một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, đảm bảo đầy đủ  các điều kiện do TEA quyết định.

Khu vực thất nghiệp cao là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp lớn hơn 150% so với tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc tại chính thời điểm đầu tư visa EB-5. Khu vực nông thôn không thuộc vào vùng ngoại ô của thị trấn hoặc thành phố, có 20.000 dân trở lên. Khu vực nông thôn có thể là khu vực địa lý nằm ngoài sự thống kê đô thị của Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ.

Yêu cầu tạo việc làm của EB-5

Sở Công dân và định cư Hoa Kỳ yêu cầu nhà đầu tư visa EB-5 phải tạo được 10 việc làm full time – toàn thời gian cho người lao động Mỹ. 10 công việc này phải được tạo ra trong thời hạn 2 năm sau khi chủ đầu tư nhận thẻ xanh thường trú có điều kiện. Nhưng trong một số trường hợp, chủ đầu tư cần phải có khả năng chứng minh rằng đầu tư của họ đã dẫn đến việc tạo ra công việc trực tiếp cho nhân viên trong các tổ chức thương mại mà nhà đầu tư góp vốn. Tuy nhiên, nếu đầu tư vào trung tâm khu vực thì nhà đầu tư EB-5 chỉ cần chứng minh đã tạo ra 10 công việc gián tiếp. Việc làm gián tiếp là công việc được tạo ra trong các công ty, doanh nghiệp khác chuyên cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho các dự án đầu tư EB-5. Công việc phát sinh là công việc được tạo ra trong cộng đồng lớn do thu nhập, chi tiêu của các lao động trong chương trình EB-5.

Các doanh nghiệp EB-5

Các doanh nghiệp thương mại nộp đơn xin visa EB-5 có thể đầu tư. Các ứng viên có thể đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp thương mại mới hay trong một trung tâm khu vực. Các công ty, doanh nghiệp thương mại mới là các tổ chức vì lợi nhuận hợp pháp mà có thể chọn một trong nhiều cơ cấu doanh nghiệp. Cơ cấu kinh doanh này gồm các tập đoàn, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, quỹ ủy thác kinh doanh, các cơ quan tư nhân hoặc thuộc sở hữu của nhà nước. Tất cả doanh nghiệp thương mại mới phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.

Tuy nhiên, các công ty, doanh nghiệp thương mại được thành lập sớm cũng có thểđủ điều kiện nếu đầu tư vào chương trình visa EB-5 dẫn đến sự gia tăng về giá trị tài sản hay lượng nhân viên trên 40%, nếu một công ty được tái cơ cấu thành doanh nghiệp thương mại mới cũng được chấp nhận. Ngoài các doanh nghiệp, tổ chức thương mại, nhà đầu tư có thể đầu tư EB-5 vào một trung tâm. Các trung tâm khu vực là nơi quản lý các dự án EB-5. Đầu tư EB-5 sẽ có lợi hơn đối với nhà đầu tư vì nhà đầu tư không phải tự mình thiết lập các dự án EB-5.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment