Gọi ngayTư vấn
You are here

Bạn muốn đầu tư Quebec cần trải qua những bước nào?

Để đến  định cư tại Canada nhanh chóng và dễ dàng hơn, mọi thường thường chọn định cư Canada diện đầu tư. Vậy làm thế nào để có thể định cư diện này, hãy cùng tìm hiểu về quy trình xin đơn định cư theo diện đầu tư sau đây là tin tức cần thiết cho bạn.
Quebec trên bản đồ Canada

Cùng tham khảo các bước làm thủ tục đơn định cư diện đầu tư Quebec

Bước 1: đơn vị luật làm việc cùng với khách hàng để thu thập tất cả các tài liệu tương trợ theo yêu cầu của Chương trình Định cư Quebec theo diện triển khai bao gồm:

Giấy tờ nhận dạng và tình trạng dân sự
Lý lịch tư pháp
Tài liệu chứng minh giá trị của cải ròng
Tài liệu chứng minh kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp
Các văn bằng giáo dục

Bước 2: Nếu có bất kỳ tài liệu nào thông qua tiếng Việt, tổ chức luật sẽ hỗ trợ quý vị tại việc thuê biên dịch được công nhận dịch công chứng các tài liệu.

Lưu ý rằng: các cơ quan di trú của Canada sẽ chỉ chấp thuận những bản dịch công chứng được ký hoặc đóng dấu bởi những biên dịch nhiều năm kinh nghiệm có bằng cấp dịch thuật có thể kiểm chứng trong Canada. Nếu không, những tài liệu được dịch mà không kèm theo một bản xác nhận về tính chuẩn xác của bản dịch cũng như trình độ chuyên môn của biên dịch sẽ không được công nhận.

Bước 3: trạng sư hoàn thành mẫu đơn xin cấp Thị thực định cư Canada diện đầu tư tuân theo chỉ dẫn của chính phủ và tổng hợp lại toàn bộ các tài liệu tương trợ.

Bước 4: cư dân xem xét lại các hồ sơ và ký những đơn yêu cầu QIIP cũng như giấy ủy quyền cho đơn vị luật thay mặt mình can dự với Chính phủ.

Bước 5: luật sư chính thức nộp đơn và tài liệu hỗ trợ có chữ ký tới Phòng Nhập cư của Quebec để xử lý ban sơ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Chi phí nộp đơn cho Chính phủ với khoản tiền 15.111 CAD phải nộp vào thời điểm đó, và phải được thanh toán bằng ủy nhiệm chi qua Hãng Bưu chính Canada hoặc thông qua ăn năn phiếu ngân hàng được rút ra từ 1 ngân hàng có hội sở ở Canada.

Bước 6: các đơn không đầy đủ được trả lại cho ứng viên. Các đơn full được đưa danh mục chờ xử lý và Phiếu hấp thu giấy tờ chính thức của QIIP được gửi cho đương đơn.

Bước 7: những cơ quan định cư của Quebec đánh giá xét đơn

Để bảo đảm cư dân đáp ứng tất cả các đề xuất của chương trình định cư Canada diện đầu tư bao gồm kinh nghiệm quản lý đơn vị và giá trị của cải ròng min thu được 1 phương pháp hợp pháp.
Canada xinh đẹp kỳ diệu bắc Mỹ
Bước 8: các người tìm việc phục vụ các điều kiện và tiêu chí chấp nhận của Chương trình Định cư theo diện đầu tư (IIP) sẽ được lên kế hoạch cho 1 cuộc phỏng vấn cá nhân với cán bộ di cư của Quebec.
Tại vòng mười ngày làm việc kể từ ngày lên kế hoạch phỏng vấn, những ứng viên phải nộp những biểu mẫu và tài liệu cập nhật cho cán bộ thiên cư của Quebec, cùng với những tài liệu bổ sung khác mà có thể hỗ trợ đơn của họ. Luật sư làm việc chặt chẽ với cư dân để bảo đảm các tài liệu sửa đổi đề đạt xác thực tình hình tài chính Hiện tại của khách hàng. Trạng sư cũng sẽ tự mình chuẩn bị giúp cư dân cho cuộc phỏng vấn của họ, gồm có những buổi tham mưu riêng trực tiếp. Nếu cấp thiết, sẽ có một phiên viên đủ năng lực sẽ để hỗ trợ công việc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn như thế.
lưu ý rằng: tại một số cảnh huống khăng khăng, những cuộc phỏng vấn cá nhân có thể được các cơ quan thiên cư bỏ qua tại trường hợp mà khách hàng nhận được 1 tin tức chính thức về việc từ bỏ cuộc phỏng vấn.
Bước 9: Sau khi hoàn thành phỏng vấn cá nhân thành công, viên chức của chương trình định cư Quebec theo diện đầu tư sẽ chọn khách hàng phù hợp về mặt triết lý và gửi cho họ các hướng dẫn chuyển khoản chi tiết.
Bước 10: cư dân có tối đa 110 ngày để chuyển thành công khoản tiền triển khai 800.000 đôla Canada (CDN). Cư dân chuyển tiền đầu tư bằng một trung gian tài chính được ủy quyền theo Chương trình Định cư Quebec theo diện đầu tư bằng hình thức chuyển khoản mức giá vay vốn trước với số tiền vào khoảng $220.000 trong khoảng thời kì như thế.
Paris thứ hai ở bắc Mỹ – QueBec
Bước 11: Sau khi nhận được đầy đủ khoản tiền đầu tư 800 nghìn CDN, những viên chức thiên di sẽ cấp “Thư chấp thuận của Quebec” hoặc “Certificat de Sélection du Québéc”, thường được gọi là CSQ. Việc cấp CSQ có tức là đã bằng lòng đương đơn trong cấp tỉnh giấc, và hồ sơ của đương đơn sau này sẽ được bàn giao cho Văn phòng hấp thụ hồ sơ (CIO) của Cục thiên di và Quốc tịch Canada để được xử lý ở cấp liên bang. Lệ phí xử lý giấy tờ cấp liên bang cần phải thanh toán tại thời đoạn đó.
Bước 12: Sau khi các cơ quan cấp thị thực định cư tại Canada đã đánh giá đơn của nhà đầu tư, những chỉ dẫn y tế được gửi cho khách hàng. Khách hàng cũng như những thành viên gia đình đi cùng phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế do bác sĩ được Cục di cư và Quốc tịch Canada (CIC) phê chuẩn, nếu có.
Bước 13: Sau khi các nhân viên di trú nhận được kết quả kiểm tra y tế, các người tìm việc thành công và gia đình của họ được chấp thuận hoàn toàn về việc cấp Thị thực đầu tư định cư tại Canada. Tại thời điểm đó, đề nghị xin cấp thị thực chính thức cho những hộ chiếu của từng người được đưa vào tại hồ sơ của chủ đầu tư được cung cấp cho mục đích xin cấp thị thực. Phí tổn Quyền Thường Trú Nhân (RPRF) cần phải nộp ở thời đoạn như thế.
Bước 14: Thị thực nhà buôn Canada theo diện đầu tư được cấp cho đương đơn và mỗi thành viên ở gia đình đi cùng. Thị thực theo diện đầu tư sẽ có ngày hết hạn chính là hạn ngày rút cuộc một người có thể khai thác nó để được nhập cảnh vào Canada theo dạng thường trú. Sau khi đến Canada, những người mang thị thực Định cư Canada diện đầu tư sẽ nhận được 1 Thẻ Thường trú có thể được khai thác để rời khỏi và quay trở lại Canada một phương pháp tự do.
Để được đến Canada cần chờ bao lâu?

Bạn phải chờ đợi bao lâu để có câu trả lời?

Số lượng thời gian cần thiết để xử lý một bộ hồ sơ theo chương trình định cư Quebec theo diện đầu tư phụ thuộc vào 1 loạt các thành phần, chính yếu là số lượng giấy tờ của giới đầu tư Hiện tại trong 1 vùng địa lý của những ứng cử viên.
thời gian xử lý hồ sơ tại cấp tỉnh – Thường mất từ 9 đến 12 tháng đối với đương đơn theo danh mục nhà đầu tư để nhận được Thư ưng ý (CSQ) của tỉnh Quebec biểu lộ sự chấp nhận của tỉnh giấc Quebec.
Thời kì xử lý giấy tờ ở cấp Liên bang – Sau khi nhận được CSQ, sau đó sẽ mất khoảng 3 đến 4 năm để hồ sơ được Cục di cư và Quốc tịch Canada (CIC) xử lý trong cấp liên bang. Từ tháng một năm 2017, thời kì xử lý Chương trình Định cư Quebec theo diện đầu tư chính thức được đăng trên trang web của CIC là 40 tháng.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment