You are here

Bắt đầu công việc kinh doanh khi định cư ở Úc

đầu tư Úc

Với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng đang tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, mỗi năm có hàng ngàn người di chuyển đến để định cư ở Úc. Nếu bạn đang cân nhắc điều này và muốn bắt đầu một doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cho bạn những điều cần biết.

Quá trình khởi sự kinh doanh tại Úc khác nhau tùy thuộc vào tình trạng cư trú, và luôn luôn khuyến khích tư vấn pháp luật và kế toán chuyên nghiệp. Người không cư trú cần phải nộp đơn xin thị thực cho phép tạo ra một doanh nghiệp và đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của pháp luật và chính phủ đều được đáp ứng.

Bắt đầu kinh doanh với tư cách là người nước ngoài định cư ở Úc:

Nếu bạn đang nghĩ đến di cư từ và bắt đầu kinh doanh tại Úc, và không phải là công dân Úc hoặc thường trú nhân, bạn sẽ phải xem xét các lựa chọn thị thực trước khi bắt đầu kinh doanh. Ở đây chúng tôi sẽ trình bày sơ lước hai loại chính của thị thực kinh doanh mà bạn có thể hội đủ điều kiện.

1.Visa Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

thẻ VISA Úc

Có 5 loại của Visa Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư: Dòng đổi mới kinh doanh, luồng đầu tư, luồng đầu tư đáng kể, luồng đầu tư cao cấp và luồng doanh nhân. Trang Cục Nhập cư và Bảo vệ Biên giới của Chính phủ Úc có trình bày rất chi tiết. Để nộp đơn xin thị thực này, bạn phải nộp một bản sao quan tâm, sau đó có thể được chính phủ hoặc Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc chỉ định. Nếu sự biểu hiện quan tâm được chấp thuận, đương đơn có thể chính thức nộp đơn xin thị thực tạm thời.

Nếu đơn được chấp thuận, đương đơn có thể thành lập mới hoặc phát triển kinh doanh hiện tại, đầu tư vào kinh doanh tại Úc hoặc trải qua các hoạt động kinh doanh. Các đương đơn có thể đi du lịch trong và ngoài nước Úc trong thời gian chờ đợi thị thực của họ, đưa các thành viên trong gia đình đến ở chung và xin thường trú. Thị thực có sẵn trong bốn năm và có thể xin gia hạn.

2.Visa Tài chính Năng lực

visa đầu tư Úc

Thẻ Visa Tài chính Năng lực là một lựa chọn khác và có sẵn cho những người định cư ở Úc muốn thành lập mới, hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện tại ở Úc. Đây là thị thực thường trú và người nộp đơn phải chứng minh được họ có kinh doanh ròng và tài sản cá nhân trị giá 892.000 bảng Anh và doanh thu hàng năm là 1.7 triệu bảng Anh hoặc đã có ít nhất 594.989 bảng Anh tài trợ vốn liên doanh với ý định bắt đầu một doanh nghiệp có giá trị cao tại Úc. Cần có một sự quan tâm để xin thị thực này, và những người muốn định cư ở Úc nộp đơn có thể ở trong hoặc ngoài nước Úc khi nộp đơn và chờ quyết định.

Mỗi tiểu bang có các sáng kiến ​​và hoạt động để khuyến khích các chuyên gia kinh doanh nhất định trong các ngành cụ thể. Người lao động di cư xin nhập cư vào khu vực và nông thôn đang được khuyến khích. Để biết chi tiết về các cơ hội trong khu vực cho người di cư xem tờ Thông tin về Di cư Kinh doanh.

doanh nhân ở Úc

Khi đã có thị thực hợp lệ, di dân có thể tiến hành thành lập doanh nghiệp giống như công dân Úc và thường trú nhân bằng cách làm theo 10 bước dưới đây:

  1. Chọn cấu trúc và loại hình kinh doanh. Trước tiên, bạn sẽ cần phải chọn cấu trúc kinh doanh của bạn. Có bốn cấu trúc được sử dụng phổ biến: Sole Trader, Company, Partnership and Trust. Bạn sẽ cần phải nghiên cứu cấu trúc nào phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn nhất. Lời khuyên là nên tìm một chuyên viên tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.
  2. Nộp đơn xin số Australian Business Number (ABN). ABN của bạn là một số 11 chữ số duy nhất xác định doanh nghiệp của bạn cho chính phủ. Điều này có thể được áp dụng trực tuyến và được sử dụng cho mục đích thuế và các mục đích khác.
  3. Đăng ký tên doanh nghiệp và nhãn hiệu của bạn. Đăng ký tên doanh nghiệp cho phép sử dụng cho các mục đích thương mại và tiếp thị. Để được độc quyền sử dụng một tên doanh nghiệp cụ thể, nhãn hiệu sẽ cần phải được đăng ký.
  4. Đăng ký một tên trang web. Đăng ký một miền web là một bước quan trọng trong việc thiết lập một doanh nghiệp cho dù doanh nghiệp có hoạt động trực tuyến hay không.
  5. Đăng ký thuế. Các loại thuế mà doanh nghiệp của bạn đăng ký phụ thuộc vào cấu trúc kinh doanh và loại hình giao dịch. Tư vấn thuế chuyên nghiệp được đề xuất lựa chọn khi thiết lập một doanh nghiệp.
  6. Đăng ký giấy phép để bắt đầu kinh doanh. Điều quan trọng là phải hiểu được các yêu cầu pháp lý liên quan đến giấy phép, hợp đồng, hợp đồng cho thuê vv xung quanh doanh nghiệp và ngành của bạn.
  7. Đăng ký một Tài khoản Kinh doanh Úc. Tài khoản Doanh nghiệp Úc là một tài khoản trực tuyến giúp chủ doanh nghiệp tổ chức các giấy phép, giấy phép và đăng ký liên quan đến chính phủ của họ.
  8. Mua hoặc thuê mặt bằng kinh doanh (nếu có). Tư vấn với kế toán viên hoặc luật sư có thể giúp quyết định loại hình doanh nghiệp nào sử dụng và mua hay thuê.
  9. Sắp xếp bảo hiểm cho doanh nghiệp. Bảo hiểm kinh doanh thay đổi tùy theo loại hình bảo hiểm và số nhân viên. Tài sản cũng có thể cần phải được bảo hiểm, mặc dù điều này không bắt buộc. Đề nghị tư vấn với chuyên gia bảo hiểm.
  10. Tìm hiểu bất kỳ chi tiết cụ thể nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Luật pháp cụ thể như luật xuất nhập khẩu, luật thương mại, luật nhượng quyền thương mại, yêu cầu về sản phẩm và đóng gói cùng với nhiều sản phẩm khác cần được nghiên cứu và nên tìm kiếm tư vấn pháp lý.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment