You are here

EB-5 khác gì so với EB-1C

Mọi người thường lẫn lộn visa EB-1C với loại EB-5, thị thực cho các nhà đầu tư nhập cư và xem cả hai thị thực là “thị thực đầu tư.” Điều này không phải là tất cả những gì đáng ngạc nhiên, xem xét rằng thị thực EB-1C và EB-5 chia sẻ các đặc điểm chung: cả về vốn và…

Xem thêm

Yêu cầu EB-5 đối với nhà đầu tư

Bởi vì nó mời một nhóm người nộp đơn hẹp, tức là các doanh nghiệp nước ngoài giàu có, và trong các trường hợp gian lận và lạm dụng cao có liên quan đến quy định lỏng lẻo của chương trình, thị thực EB-5 có một bộ yêu cầu tương đối nghiêm ngặt mà người yêu cầu phải đáp ứng.…

Xem thêm

EB-5: ‘Thị thực vàng’ gây tranh cãi

Quốc hội Hoa Kỳ đã tạo ra cơ hội cho người nước ngoài nhận được thẻ xanh thông qua các khoản đầu tư đủ điều kiện để tạo việc làm. Loại thị thực di dân nhập cư “thứ năm” (EB-5) cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện đầu tư vào một doanh nghiệp có lợi cho…

Xem thêm

Visa định cư Úc theo diện đầu tư dành cho nhà doanh nghiệp được nhà nước tài trợ

Visa định cư Úc theo diện đầu tư dành cho nhà doanh nghiệp được nhà nước tài trợ được cấp phép (subclass 892) dành cho những người sở hữu một doanh nghiệp mới hoặc hiện tại và được tài trợ bởi cơ quan nhà nước. Bạn có thể nộp đơn nếu bạn đã có thị thực kinh doanh tạm thời…

Xem thêm

Đầu tư Canada có đơn giản như bạn nghĩ

Chính phủ Canada khuyến khích mọi người trên toàn cầu đầu tư và đóng góp cho nền kinh tế Canada do đó tăng cường tiếp xúc quốc tế và tiềm năng thu nhập lớn cho người kinh doanh. Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp tại Canada thì đó là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Đầu tư Canada…

Xem thêm