You are here

Yêu cầu EB-5

Bởi vì nó mời một nhóm người nộp đơn hẹp, ví dụ như các doanh nhân nước ngoài giàu có, và trong các giai đoạn gian lận cao và lạm dụng liên quan đến quy định lỏng lẻo của chương trình, thị thực EB-5 có một bộ yêu cầu tương đối nghiêm ngặt mà người yêu cầu phải gặp. Đáng chú ý, các yêu cầu…

Xem thêm

Các lựa chọn đầu tư EB-5- giải pháp khôn ngoan cho bạn

Chương trình Đầu tư Nhập cư (còn gọi là đầu tư EB-5) là một chương trình thị thực theo đó được cấp cho một cá nhân người nước ngoài đầu tư một khoản vốn nhất định vào một doanh nghiệp thương mại mới. Đầu tư có thể được thực hiện bằng hai cách:  riêng lẻ (trực tiếp), hoặc  thông qua…

Xem thêm

Qúa trình đánh giá đơn xin tham gia chương trình EB-5

Thiết lập các cách thức để xử lý đúng cách các thông tin liên quan của các bên liên quan đến Chương trình Nhà Đầu tư Định cư Ưu tiên Thứ 5 (Chương trình EB-5). Điều rất quan trọng đối với sứ mệnh của nhiều người nhằm đảm bảo rằng họ có thể thành công với chương trình EB-5 một cách…

Xem thêm

Những lợi ích mà chương đầu tư định cư EB5 mang lại là giúp nhà đầu tư

Không thể phủ nhận, lợi ích mà chương đầu tư định cư EB5 mang lại là giúp nhà đầu tư được hưởng đầy đủ quyền lợi của một thường trú nhân trên nước Mỹ: được kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và phát triển, con cái được hưởng nền giáo dục hiện đại và chất lượng, được ra vào…

Xem thêm