You are here

Nhập quốc tịch Síp bằng đầu tư – Con đường nhanh nhất đến hộ chiếu EU

Síp đang trải qua một sự phục hồi kinh tế vững chắc và tăng trưởng dự kiến ​​sẽ vẫn mạnh mẽ. Nền kinh tế Síp được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức 2% mỗi năm trong những năm tới năm 2021, theo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF (WEO) vào tháng 4 năm 2016. Ước tính sơ…

Xem thêm