You are here

Nhập cư Quebec để khám phá

Quebec là tỉnh lớn nhất của Canada và nằm ở phía đông của đất nước, với Ontario là quốc gia láng giềng phía tây của nó, Newfoundland và Labrador và New Brunswick chiếm vị trí ở phía đông, và các tiểu bang Hoa Kỳ ở Vermont, New York, New Hampshire và Maine tạo thành biên giới phía Nam. Dân số…

Xem thêm

Nhập cư Mỹ và các vấn đề cơ bản

Luật nhập cư Mỹ bao gồm nhiều tình huống liên quan đến người từ nước ngoài đến Hoa Kỳ, cho dù là đến thăm tạm thời hoặc với ý định sống lâu dài ở Hoa Kỳ (với tư cách là công dân hoặc là thường trú nhân hợp pháp). Phần Cơ sở Luật Di Trú cung cấp cái nhìn về…

Xem thêm