You are here

Sự khác nhau giữa Visa và một thẻ xanh là gì?

Một số thị thực dẫn đến thẻ xanh – những người khác thì không. Làm quen với sự chồng chéo và sự khác biệt trong ý nghĩa các khái niệm này. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng những từ “visa” và “green card” có thể có nghĩa là nhiều thứ. Trên thực tế, trong một số trường hợp, ý nghĩa…

Xem thêm

Thẻ xanh là gì?

Thẻ Xanh (được gọi chính thức là Thẻ Thường Trú Nhân) cho phép bạn sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Các bước bạn phải làm để xin Thẻ Xanh sẽ thay đổi tùy theo về tình hình cá nhân của bạn. Cách đăng ký thẻ xanh Trước khi bắt đầu quá trình đăng ký, có hai câu hỏi…

Xem thêm

Thẻ xanh gia đình cho công dân Mỹ

Di dân trong gia đình là hình thức phổ biến nhất để có được thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, thường được gọi là “thẻ xanh“. Các thành viên trong gia đình của công dân Hoa Kỳ và những người thường trú hợp pháp (LPRs) có thể có được hộ khẩu thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ…

Xem thêm