You are here

Đầu tư EB5- Tại sao lại không thử?

Đầu tư EB5 là một trong những chương trình đầu tư “hot” nhất của Mỹ. Chương trình này không những tạo điều kiện cho các doanh nhân có một “vùng đất màu mỡ” để phát triển sự nghiệp mà còn tạo cơ hội phát triển việc làm của những người làm việc. Chương trình đầu tư EB5 được chính phủ…

Xem thêm

Thông tin về visa du lịch Úc

Úc đã giới thiệu một khung visa du lịch Úc cho sinh viên đơn giản (SSVF) vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Theo SSVF, tất cả các đơn xin visa của sinh viên quốc tế và các cơ quan giáo dục đều được xử lý trực tuyến bằng cách tạo một tài khoản trên ImmiAccount (mở trong một cửa…

Xem thêm