You are here

Chính sách thuế đối với người cư trú tại Malta

Mức thuế

Căn cứ để đánh thuế theo hệ thống thuế của Malta dựa trên chỗ ở và cư trú. Cư trú cho mục đích thuế Malta được thành lập bằng cách chứng minh một ý định cư trú tại Malta vô thời hạn. Nó cũng có thể được thiết lập chắc chắn trên cơ sở sự hiện diện của người đó tại Malta ít nhất 183 ngày trong một băm.

Cư dân thuế Malta không cư trú tại Malta phải chịu thuế trên cơ sở các hoạt động chuyển nhận tiền. Cư dân không cư trú của Malta được đánh thuế trên cơ sở chuyển tiền chỉ đánh vào thu nhập từ nguồn nước ngoài (không phải vốn nước ngoài) được chuyển đến Malta và chỉ trong phạm vi được chuyển. Thu nhập và lợi nhuận vốn phát sinh ở Malta luôn chịu thuế ở Malta theo thuế suất thuế thu nhập cá nhân hiện hành đang áp dụng.

Lãi vốn phát sinh bên ngoài Malta nằm ngoài phạm vi thuế Malta nếu được chuyển sang Malta hoặc đến Malta bằng cách khác. Vốn và tiền gửi tiết kiệm người cư trú tại Malta cũng nằm ngoài phạm vi thuế Malta.

Các lợi ích về thuế khác bao gồm:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

  • Không có thuế thừa kế
  • Không có thuế bất động sản
  • Không có thuế tài sản
  • Không có thuế đóng góp thành phố
  • Không có tỉ lệ thuế
  • Thuế tem là do người thâu tóm phải trả cho việc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Malta và chuyển nhượng cổ phần trong các công ty của Malta (bao gồm cả việc chuyển nhượng TOD).
  • Việc miễn thuế tem có thể có sẵn khi chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty của Mala nhất định, ví dụ: nếu công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Malta hoặc nếu đại đa số (ít nhất 90%) lợi ích kinh doanh của nó nằm ngoài Malta.

Chi tiết về thuế thu nhập thông dụng

Loại thu nhập đầu tiên chịu thuế thu nhập là thu nhập có nguồn gốc từ Malta và hoạt động gia tăng vốn. Là một cư dân của Malta, bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân Maltese khi bạn đang làm việc như một nhân viên ở Malta hoặc khi bạn đang bán các sản phẩm của mình cho công dân Mala, chẳng hạn.

Loại thu nhập thứ hai chịu thuế thu nhập là thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng chỉ ở mức độ mà nó được chuyển đến Malta. Và điều này cực kỳ thú vị! Thực tế, điều này có nghĩa là người nước ngoài cư trú tại Malta không phải chịu thuế thu nhập ở Malta đối với thu nhập phát sinh bên ngoài Malta mà không được chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Malta. Ngoài ra, người nước ngoài cư trú tại Malta không phải chịu thuế thu nhập đối với bất kỳ khoản vốn đầu tư nước ngoài nào, ngay cả khi họ chuyển những khoản lãi này vào tài khoản ngân hàng Malta (ví dụ: lợi nhuận từ việc mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài).

Bất cứ ai đọc các dòng trên cũng sẽ đều nhận ra rằng Malta cung cấp cơ hội tuyệt vời cho các doanh nhân, các cá nhân giàu có và các nhà đầu tư. Kết hợp với một cơ chế thuế hiệu quả nhưng hợp pháp, bạn có thể khiến mình trả thuế rất ít khi cư trú tại Malta. Malta cung cấp một số chương trình cư trú cho người nước ngoài muốn di chuyển đến đây để kết hợp lối sống Địa Trung Hải và môi trường thân thiện với mức thuế ở một nơi nào đó tại châu Phi và Trung Đông.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment