You are here

Đánh giá vốn EB-5 cho các dự án bất động sản

Điều làm cho vốn EB-5 trở thành một nguồn tài trợ  đặc biệt hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản là lãi suất thấp cùng với sự đảm bảo về lợi nhuận. Thông thường, các khoản đầu tư EB-5 có lãi suất dao động từ 1% đến 6%. Trong khi bất kỳ dự án bất động sản nào cũng có thể đáp ứng các yêu cầu của Chương trình EB-5, một số dự án đặc biệt phù hợp với nguồn tài chính này. Một dự án phù hợp với chương trình EB-5 sẽ phụ thuộc phần lớn vào vị trí địa lý của dự án và cơ hội việc làm mà nó tạo ra.

  1. Vị trí địa lý của dự án

Chương trình EB-5 có ngưỡng đầu tư $ 1,000,000 trừ khi dự án nằm trong khu vực có tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao (150% trung bình toàn quốc) hoặc đáp ứng các yêu cầu về dân số nhất định. Các khu vực này được gọi là các khu vực làm việc đích (TEAs) và ngưỡng đầu tư của họ chỉ là 500.000 đô la.

Nếu đầu tư vào nước Mỹ thông qua dự án EB5 mà bạn đầu tư vào bất động sản thì đó là một lựa chọn đúng đắn

TEA được xác định bởi các cơ quan nhà nước được chỉ định và có thể thay đổi khi tỷ lệ thất nghiệp và thay đổi dân số. Ví dụ, năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc đã giảm xuống còn 5,3%, và vì vậy nếu một khu vực đủ tiêu chuẩn là một TEA dựa trên tỷ lệ thất nghiệp thì hiện nay tỷ lệ thất nghiệp là 8,0% hoặc cao hơn.

Đối với bất kỳ nhà phát triển nào quan tâm đến việc bổ sung tài chính EB-5 vào vốn của mình, vị trí dự án là một sự cân nhắc quan trọng. Trong khi các dự án nằm ngoài TEAs có thể nhận được vốn EB-5, có rất ít dự án làm được. Đối với các nhà đầu tư EB-5, đầu tư vào một dự án không nằm trong TEA có nghĩa là mạo hiểm gấp hai lần. Vì các nhà đầu tư EB-5 đang tìm kiếm trạng thái thường trú của Hoa Kỳ và không có lợi nhuận cao, họ sẽ tìm kiếm các dự án có nguy cơ tài chính thấp nhất.

Dự án nằm ngoài TEAs vẫn có thể thu hút được vốn EB-5, nhưng thành công đó thường dựa trên mối quan hệ, sự hấp dẫn của dự án độc đáo hoặc tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.

  1. Dự kiến ​​tạo việc làm của dự án

Chương trình EB-5 yêu cầu mỗi đầu tư phải có ít nhất 10 công việc toàn thời. Các công việc này phải được tạo ra trong vòng hai năm sau khi có sự chấp thuận của đơn xin di trú của nhà đầu tư EB-5 (Mẫu I-526) bởi USCIS (Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ).

Cách thức tạo việc làm được tính toán phụ thuộc vào cách dự án nhận được vốn EB-5. Nếu dự án nhận được vốn EB-5 trực tiếp từ một nhà đầu tư nước ngoài thì có thể tính các công việc tạo ra trực tiếp bởi doanh nghiệp thương mại mới. Đối với các dự án được tài trợ bởi trung tâm khu vực do USCIS  các việc làm gián tiếp có thể được tính thêm vào các công việc trực tiếp.

Bất động sản đã đang và sẽ là “miếng mồi ngon” cho các nhà đầu tư
  • Công việc trực tiếp, gián tiếp và khởi tạo

Công việc trực tiếp là những công việc được tạo ra trực tiếp bởi dự án. Các công việc này phải là những công việc toàn thời gian, những vị trí vĩnh viễn do các công nhân Hoa Kỳ làm, và cũng không thể do các nhà đầu tư EB-5 hoặc thành viên gia đình họ làm. Các công việc xây dựng có thể được tính vào yêu cầu tạo việc làm EB-5 miễn là thời gian xây dựng bất động sản là 24 tháng hoặc lâu hơn.

Các công việc gián tiếp là những công việc tạo ra do nhu cầu của dự án. Những công việc phụ trợ này được tạo ra thông qua việc sử dụng các khoản tài trợ dự án cho vật liệu, vật tư, và bất kỳ dịch vụ cần thiết nào từ các công ty môi giới bất động sản, kỹ sư, kiến ​​trúc sư …

Các công việc khởi tạo là những tác động do tác động kinh tế của dự án trong khu vực do người làm việc (trực tiếp) sử dụng và những người làm việc vì dự án (gián tiếp) sử dụng tiền của họ.

 

Tạo cơ hội việc làm cho mọi người
  • Dự án  và Nhà đầu tư nhập cư rủi ro

Các nhà phát triển liên kết với trung tâm khu vực có lợi thế tiếp thị riêng biệt vì các dự án của họ có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu EB-5 bằng cách tính các công việc trực tiếp, gián tiếp . Trong khi chương trình EB-5 chỉ yêu cầu 10 vị trí công việc trên mỗi nhà đầu tư, có nhiều vị trí việc làm có thể được tính vào yêu cầu việc làm của nhà đầu tư sẽ giảm được nguy cơ nhập cư bằng cách tạo ra “công việc đệm”.

Các dự án bất động sản có nhiều khả năng thành công trong việc huy động vốn EB-5 là những dự án có ít rủi ro về di dân. Các nhà đầu tư EB-5 sẽ được rút ra cho các dự án sẽ tạo ra các công việc cần thiết thông qua chi phí xây dựng . Các dự án đang tiến hành xây dựng thậm chí có thể tạo ra số công việc cần thiết thông qua chi phí xây dựng trước khi nhận được bất kỳ khoản vốn EB-5 nào và nếu một nhà đầu tư EB-5 đầu tư vào dự án đó, nguy cơ nhập cư của họ sẽ bị loại bỏ hiệu quả, rất hấp dẫn.

Mặt khác, do những hạn chế của Chương trình EB-5, bất kỳ khoản tài trợ hoặc trì hoãn xây dựng có thể có tác động nghiêm trọng đến các nhà đầu tư EB-5. Các dự án có rủi ro cao về sự chậm trễ, thiếu hụt – đặc biệt là những dự án dựa vào một mức vốn EB-5 nào đó để hoàn thành sẽ ít hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm năng EB-5. Việc tạo ra việc làm là cốt lõi của Chương trình EB-5, và do đó các dự án bất động sản sẽ tạo ra việc làm cần thiết

Nhưng rủi ro gặp phải cũng rất cao

Related posts

Leave a Comment