You are here

Điều kiện tham gia chương trình định cư Canada khởi nghiệp

Người Việt càng ngày càng có xu hướng di dân đến các nước phát triển nhiều hơn đặc biệt là Canada, Mỹ, Anh hay Úc. Nếu ứng cử viên là người có khả năng, có tự tin và đáp ứng được điều kiện cơ bản thì hoàn toàn có thể tham gia vào chương trình định cư Canada mang tiên Thị Thực Khởi nghiệp để khẳng định bản thân cũng như giành được tấm visa chứng minh tư cách thường trú nhân vĩnh viễn thay vì tạm thời như nhiều chính sách khác.

Điều kiện cơ bản để được tham gia định cư khởi nghiệp

Dĩ nhiên muốn được tham gia bất cứ chính sách nào kể cả chương trình định cư Canada Thị thực khởi nghiệp thì đều phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản cụ thể như sau:

+ Ứng viên phải đã hoàn thành tối thiểu 1 năm của bậc giáo dục sau trung học ví dụ như cao đẳng, đại học hay cao học…

+ Có khả năng về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp – hai nguôn ngữ được sử dụng chủ yếu ở Canada ở mức thành thạo. Điều này đồng nghĩa với việc ứng viên sẽ phải chứng minh thông qua bài kiểm tra đạt chuẩn ngôn ngữ Canada tối thiểu là cấp 5.

+ Sở hữu một nguồn ngân quỹ không bị cản trở, có sẵn và có thể chuyển nhượng dễ dàng.

+ Người tham gia phải có được cam kết từ một tổ chức được chỉ định bằng một Thư Hỗ trợ hoặc Bản Cam kết có hiệu lực.

Yêu cầu ràng buộc đối với ứng cử viên

Ngoài những điều kiện cơ bản để được tham gia vào chương trình định cư Canada Thị thực khởi nghiệp thì ứng cử viên còn phái tuân theo các yêu cầu ràng buộc khác mà một trong số đó là:

+ Sẽ có một nhóm nhà đầu tư được chỉ định phải xác nhận đang đầu tư một số vốn tối thiểu là 75.000 CAD vào các doanh nghiệp đủ điều kiện như Canada quy định hoặc có hai hay nhiều hơn cam kết đầu tư từ các nhóm nhà đầu tư sao cho tổng số vốn đầu tư này tối thiểu là 75,000 CAD

+ Sẽ có một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định xác nhận ứng cử viên đang đầu tư ít nhất 200.000 CAD vào các doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc cũng tương tự như trường hợp trên là phải có ít nhất là hai cam kết từ đầu tư các quỹ đầu tư mạo hiểm sao cho tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 200.000 CAD.

+ Một Vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định phải xác nhận đã chấp nhận cho phép ứng viên tham gia vào Chương trình vườn ươm kinh doanh

Bên cạnh việc đáp ứng được yêu cầu ràng buộc trên thì khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của chương trình định cư Canada Thị thực khởi nghiệp rồi thì ứng cử viên sẽ phải cam kết được các yêu cầu liên quan đến doanh nghiệp bao gồm:

+ Ứng viên phải nằm giữ tối thiểu là 10% quyền biểu quyết trong doanh nghiệp và không có người khác nắm giữa từ 50% trở lên quyền biểu quyết trong chính doanh nghiệp này.

+ Tuy nhiên chỉ có tối đa 5 ứng viên có thể đăng ký thường trú thông qua sự hỗ trợ từ các khoản đầu tư kinh doanh tương tự và trong đó sẽ có những ứng cử viên được xác định là nhân tố quan trọng làm nên việc kinh doanh đúng ké hoạch. Nếu như chỉ cần có 1 ứng viên chính rút hồ sơ khỏi chính sách thì tất cả hồ sơ của ứng viên còn lại sẽ tự động bị hủy bỏ.

+ Với ứng cử viên sở hữu Bản Cam kết từ một tổ chức trước đó mà muốn tham gia vào thị trường lao động tại Canada thì có thể xin cấp Giấy giấy phép lao động ngắn hạn trên cơ sở Bản Cam kết nhưng phải được tổ chức trên đồng ý hỗ trợ.

+ Chính sách này không được áp dụng với các ứng cử viên có dự định cư trú lâu dài tại Quebec.

Related posts

Leave a Comment