You are here

Định cư Bồ Đào Nha: Những vấn đề cần lưu ý về vấn đề giấy phép lái xe

Ngoài các vấn đề như visa, thủ tục, chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha thì việc hòa nhập cuộc sống và làm việc khi định cư đất nước này là điều quan tâm hàng đầu của người nhập cư. Một trong những bí quyết và cũng là điều kiện bắt buộc để hòa nhập cuộc sống, tránh những rắc rối nảy sinh khi định cư Bồ Đào Nha là trang bị những thủ tục giấy tờ tùy thân đầy đủ.  Ở Bồ Đào Nha,  người tham gia giao thông luôn phải đem theo Giấy phép lái xe khi di chuyển tại Bồ Đào Nha.

Những vấn đề cần biết về lấy phép lái xe khi định cư Bồ Đào Nha

Ai cần giấy phép lái xe ở Bồ Đào Nha?

Bạn sẽ cần ít nhất 18 tuổi để lái xe ở Bồ Đào Nha. Người tham gia giao thông luôn phải đem theo Giấy phép lái xe khi di chuyển tại Bồ Đào Nha. Ngoài giấy phép lái xe của Bồ Đào Nha, giấy phép của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng được chấp nhận tại nước này. Nếu không có giấy phép lái xe của EU, bạn có thể sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế để lưu thông tại Bồ Đào Nha.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Là người di trú tạm thời, bạn được phép sử dụng giấy phép quốc tế hợp lệ trong tối đa sáu tháng.  Nếu bạn tiếp tục sử dụng giấy phép của mình sau ngày này mà không cần gia hạn hoặc sắp xếp trao đổi giấy phép lái xe bằng tiếng Bồ Đào Nha, bạn có thể phải đối mặt với tiền phạt nặng. Tuy nhiên, nếu bạn định cư Bồ Đào Nha và trở thành thường trú nhân, thì các điều kiện sẽ thay đổi. Nếu bạn có giấy phép EU / EEA, bạn chỉ có thể tiếp tục sử dụng giấy phép này cho đến khi giấy phép hết hạn. Nếu bạn có giấy phép không phải của EU, bạn có thể bị bắt buộc phải có bằng lái xe của Bồ Đào Nha.

Nếu bạn định cư Bồ Đào Nha và muốn tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe quốc tế của bạn, bạn sẽ cần phải thông báo cho Viện Vận động và Vận tải trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận cư trú của bạn. Bạn cũng có thể tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe của EU cho đến khi giấy phép hết hạn. Không cho IMT biết bạn sẽ sử dụng giấy phép cũ của bạn có thể dẫn đến tiền phạt đáng kể.

Công dân đến từ Việt Nam định cư Bồ Đào Nha có thể sử dụng giấy phép lái xe hiện tại trong vòng 185 ngày trước khi phải đổi sang giấy phép lái xe Bồ Đào Nha.

Quy trình thi bằng lái xe Bồ Đào Nha

Khi giấy phép nước ngoài của bạn hết hạn, hoặc nếu bạn chưa bao giờ có giấy phép, bạn sẽ cần phải vượt qua bài kiểm tra lái xe bằng tiếng Bồ Đào Nha. Bài kiểm tra lái xe ở Bồ Đào Nha bao gồm ba phần – kỹ thuật, lý thuyết và thực tế:

  • Lý thuyết – 30 câu hỏi trong 35 phút
  • Kỳ thi kỹ thuật – 50 phút
  • Kỳ thi lái xe thực hành – 40-50 phút với người hướng dẫn và giám định hiện tại.

Trước khi tham gia kỳ thi lái xe, bạn sẽ cần học ít nhất 32 giờ tại một trường lái xe và đã vượt qua phần lý thuyết của bài kiểm tra. Trước khi bạn đăng ký với một trường học lái xe, hãy chắc chắn rằng nó là một trung tâm lái xe được chính phủ cấp phép.

Nếu bạn không nói tiếng Bồ Đào Nha, Đại sứ quán của bạn có thể công nhận một thông dịch viên, người sẽ được phép tham gia kỳ thi của bạn và dịch bài kiểm tra giấy phép lái xe bằng tiếng Bồ Đào Nha. Những người lái xe cũ ở Bồ Đào Nha cần trải qua các kỳ thi y tế và tâm lý khi gia hạn giấy phép lái xe Bồ Đào Nha ở độ tuổi 50, 60, 65 và 70, và những người lái xe trên 70 tuổi phải làm bài kiểm tra lại.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment