You are here

EB-5 cho người Việt Nam bị hạn chế nhưng không nhiều

trở ngại cho người Việt Nam xin thị thực

Việt Nam sắp gặp trở ngại với EB-5. Điều này sẽ gây ra một sự gián đoạn trên thị trường. Tuy nhiên điều này sẽ không quá tệ, hàng chờ cũng sẽ không đến mức quá tải như của người hàng xóm Trung Quốc.

Vào tháng 6 năm 2017, Cơ quan Thanh tra của USCIS đã gây nên những cú sốc cho lĩnh vực đầu tư này bằng cách dự đoán rằng thời gian chờ đợi dành cho các gia đình Trung Quốc EB-5 nhận được thẻ xanh sẽ lên tới 10 năm hoặc lâu hơn. Nhu cầu về thị thực EB-5 của Trung Quốc đã giảm mạnh, và từ đó đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Với việc Việt Nam tiếp cận giới hạn về mặt luật định đối với số lượng thị thực mỗi năm, một số nhà đầu tư đang lo lắng về mức độ trì hoãn của vụ viêc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của họ.

Việc phân bổ visa có thể là một chủ đề phức tạp nhất trong luật di trú, do đó hãy để chúng tôi giải thích tình hình hiện tại và những gì được dự đoán, theo cách ngắn gọn nhất. Trong Bản tin Báo cáo vấn đề về Thị thực Tháng 4 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những điều sau đây:

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Trì hoãn do sự quá tải số lượng VISA diện EB-5 từ Việt Nam. Nhu cầu chấp thuận đơn yêu cầu số lượng lớn được dự báo sẽ dẫn đến việc số nhà đầu tư định cư từ Việt Nam sẽ đạt tới con số giới hạn hàng năm cho mỗi nước trong tháng Ba. Tuy nhiên, sự trở lại của số EB-5 không sử dụng tháng hai trong vài ngày qua đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến. Đây dường như là một kết quả trực tiếp của nghị quyết tiếp tục được ký vào ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc mở rộng chương trình thí điểm di dân nhập cư cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2018 và sự gia hạn tiếp theo cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2018. Sự không chắc chắn về việc thời gian gia hạn đã làm trì hoãn lịch trình tháng hai , thông thường xảy ra vào đầu tháng Giêng. Kết quả là, nhiều người nộp đơn không có thông báo trước kịp để họ có thể xuất hiện trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 của họ, điều này có thể dẫn đến nhiều việc không mong đợi trong việc cấp số visa.
thẻ xanh mỹ cho người việt nam

Việc vượt quá mức giới hạn này chắc chắn sẽ xảy ra trong tháng 5.

Việc giới hạn số đăng kí là một qui định ràng buộc để không quá 7% của một quốc gia nào đó có thể giành được bất kỳ sự phân bổ nào của các loại visa ưu đãi. Khi một thể loại bị hủy đăng ký, ngày ưu tiên sẽ trở lại. Trong bối cảnh EB-5, một ngày ưu tiên được phân bổ dựa trên ngày mà I-526 đã được nhận bởi hộp khóa Texas. Các chuyên gia thường đề cập đến việc chờ đợi một ngày ưu tiên để trở thành hiện tại như đang chờ đợi “trong dòng cho một thẻ xanh”.

Chúng ta không thể nói rõ điều này: Xác định thời gian chờ đợi tổng thể là cực kỳ phức tạp và có thể không có ai biết chắc chắn thời gian chờ đợi sẽ là bao lâu. Việc kết hợp toán học đơn giản của việc phân bổ một năm nhất định là bất kỳ số lượng thị thực không sử dụng nào trong một thể loại nhất định có thể được đưa ra đối với các quốc gia bị mất trật tự hoặc tính phí. Nói cách khác, hiện nay, tổng số thị thực EB-5 có sẵn (khoảng 10.000) lớn hơn toàn thế giới cộng với 7% số lượng của Trung Quốc đại lục. Do đó, bất kỳ loại visa “bổ sung” nào cũng đều có khả năng được cấp cho người nộp đơn ở Trung Quốc trong hồ sơ đang chờ đợi. Nhưng có bao nhiêu thị thực có sẵn trong những năm tới?

số lượng nhà đầu tư định cư Trung Quốc

Điều này có ý nghĩa gì với nhà đầu tư Việt Nam? Trong khi Trung Quốc là nước duy nhất bị hạn chế cho đến nay, trong suốt thời gian còn lại của năm tài chính (tháng 5 đến tháng 9 năm 2018), các thị thực “ngoại” được mô tả ở trên phải được phân bổ theo cơ chế “đến trước, trước hết”. Bản tin Thị thực tháng 5 sẽ ấn định ngày ưu tiên hiện tại của Trung Quốc và Việt Nam, và điều này sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là tháng 10, khi mới chỉ cấp Visa cho Việt Nam. Nói một cách khác, người xin thị thực Việt Nam và người gốc Trung Quốc sẽ ở trong cùng một hàng đợi ưu tiên cho đến tháng Mười. Vào tháng 10, các đường dây sẽ được tách ra. “Dòng Việt Nam” chắc chắn sẽ ngắn hơn, như đã thảo luận dưới đây.

Một điều khác cần xem xét là ảnh hưởng đến việc phân bổ thị thực trong năm tháng tới. Ngày Ưu tiên Thực hiện Hành động Cuối cùng Tháng Tư của Trung Quốc là Ngày 22 tháng 7 năm 2014. Thời hạn xử lý mẫu I-526 nói chung không lâu và do đó hầu như tất cả các gia đình Việt Nam đã nộp đơn của mình trước ngày đó đều có tình trạng CPR. Do đó, vì đây là hệ thống phân bổ đầu tiên, lần đầu tiên, điều này cho thấy rằng hầu như không có thị thực EB-5 nào dành cho các ứng viên Việt Nam cho đến ngày 01 tháng 10 năm 2018.

hộ chiếu hoa kì

Một phân bổ mới của thị thực EB-5 cho Việt Nam sẽ có mặt vào đầu năm tài chính mới, hoặc ngày 1 tháng 10 năm 2018. Điều này sẽ tách “dòng” cho người nộp phí có thu nhập từ Việt Nam và Trung Quốc. Do đó, câu hỏi lớn nhất là những gì sẽ là công việc tồn đọng của Việt Nam kể từ tháng 10 này. Không thể nói tại thời điểm này. Vì vậy, các gia đình có con lớn hơn có thể khôn ngoan để nộp hai đơn kiện thay vì một để bảo vệ chống lại ageouts. Đạo luật bảo vệ tình trạng trẻ em sẽ bảo vệ thời gian xử lý I-526 dài nhưng không phải là thời điểm sau khi phê duyệt khi một ngày chờ đợi một ngày ưu tiên trở thành hiện tại.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng vì Việt Nam được phân bổ 7% trong số tất cả các thị thực EB-5, và bởi vì những người nộp đơn ở Trung Quốc đã có trên 80% thị thực EB-5 vào năm ngoái, chúng tôi biết rằng nếu không có một số số visa tăng đột ngột, không lường trước được, việc tính toán đơn giản cho thấy rằng tình trạng tồn đọng của Việt Nam sẽ không thể tệ như Trung Quốc. Trên thực tế, trong năm tài chính 2011, Việt Nam chỉ được cung cấp 471 (khoảng 5%) tất cả các thị thực EB-5.

minh họa chờ được cấp thị thực mỹ

Với thời gian xử lý I-526 gần hai năm, câu hỏi vẫn là liệu người nộp đơn EB-5 của Việt Nam phải chờ đợi thị thực của họ sau khi được chấp thuận. Có thể là vài năm. Bởi vì ngày ưu tiên được dựa trên ngày nộp đơn, và thời gian xử lý I-526 đang gia tăng. Tuy nhiên, gần như chắc chắn rằng nó sẽ ít hơn là chờ đợi của những người sinh ra ở Trung Quốc đại lục, đơn giản bởi vì có rất ít người nộp đơn sinh ra ở Việt Nam trong danh sách đợi.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment