You are here

Giấy phép du học Canada

du học canada quebec

Nếu bạn không phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân và muốn du học tại Canada trong thời gian dài hơn sáu tháng ở cấp hậu trung học, bạn sẽ cần giấy phép du học Canada.

Về giấy phép du học Canada

Một giấy phép du học Canada là gì?

Một tài liệu do Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Công dân (IRCC) cấp cho một người muốn đến Canada để học tập, hoặc tiếp tục các nghiên cứu đang diễn ra tại Canada.

Bạn cần những gì để có thể lấy được một giấy phép du học Canada

Ở mức tối thiểu, bạn sẽ cần phải trình bày một thư chấp nhận từ một cơ sở học tập được chỉ định (DLI) và các quỹ tối thiểu. Tài liệu bổ sung tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn.

Có những hoạt động mà không cần bắt buộc giấy phép du học Canada đúng không?

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Nói chung, không cần giấy phép du học cho:

 • Đi học mẫu giáo;
 • Hoàn thành một chương trình học từ xa;
 • Các khóa học kiểm toán sau đây (nơi học sinh được phép tham dự một khóa học mà không có tín chỉ);
 • Tham gia các khóa học bao gồm trong các gói tour như một hoạt động phụ cho khách du lịch;
 • Tham gia một khóa học không mang tính học thuật, chuyên nghiệp hoặc hướng nghiệp trong tự nhiên có lợi ích chung và có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian được ủy quyền khi nhập cảnh vào Canada; hoặc là
 • Tham gia một khóa học hoặc một chương trình học mà là sáu tháng hoặc ít hơn có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian được ủy quyền khi nhập cảnh vào Canada.

Ngoài ra, một số thành viên gia đình hoặc nhân viên tư nhân đi cùng một đại diện nước ngoài được công nhận bởi Global Affairs Canada, cũng như các thành viên của lực lượng vũ trang từ một số quốc gia, có thể học lâu hơn sáu tháng mà không cần có giấy phép du học Úc.

Sau khi hoàn thành một chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có thể đủ điều kiện để có được giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

Các thành viên gia đình có thể đi cùng người nộp đơn đến Canada không?

Một người phối ngẫu đi kèm hoặc người bạn đời chung có thể có được giấy phép làm việc mở, và trẻ vị thành niên có thể học tại các trường tiểu học và trung học của Canada.

Giấy phép du học Canada: yêu cầu đủ điều kiện

Để đủ điều kiện được cấp giấy phép du học Canada, sinh viên tương lai phải:

 • Có được một thư chấp nhận từ một DLI;
 • Chứng minh đủ tiền để trang trải cho năm đầu tiên của học phí, cũng như chi phí sinh hoạt và vận chuyển trở lại;
 • Thỏa mãn các cơ quan di trú Canada rằng họ sẽ rời Canada vào cuối thời kỳ được giấy phép du học cho phép; và
  được chấp nhận ở Canada (kiểm tra lý lịch và / hoặc y tế có thể được yêu cầu).

Có thể có các yêu cầu bổ sung, tùy thuộc vào hoàn cảnh của người nộp đơn.

Quỹ tối thiểu

Người xin giấy phép du học phải chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ bản thân và những thành viên trong gia đình đi kèm, nếu có, trong khi ở Canada.

Người nộp đơn có thể chứng minh khả năng tài chính của mình với:

 • Bằng chứng về một tài khoản ngân hàng Canada trong tên của bạn, nếu bạn đã chuyển tiền tới Canada;
 • Chứng nhận đầu tư được đảm bảo (GIC) từ một tổ chức tài chính Canada tham gia;
 • Bằng chứng về khoản vay sinh viên / giáo dục từ ngân hàng;
 • Báo cáo ngân hàng trong bốn tháng qua;
 • Một dự thảo ngân hàng có thể được chuyển đổi sang đô la Canada;
 • Bằng chứng bạn đã trả học phí và phí nhà ở;
 • Một lá thư từ người hoặc trường học cho bạn tiền; và / hoặc
 • Bằng chứng tài trợ được trả từ bên trong Canada, nếu bạn có học bổng hoặc đang ở trong chương trình giáo dục do Canada tài trợ.

Các yêu cầu về số tiền tối thiểu được nêu dưới đây. Các yêu cầu đối với các học sinh được đặt ra cho tỉnh Quebec có khác biệt hơn một chút, và làm theo bảng đầu tiên này.

Quỹ tối thiểu: tất cả các tỉnh trừ Quebec

 • Bạn (sinh viên): Số tiền cần thiết mỗi năm $ 10,000, Số tiền cần thiết mỗi tháng 833
 • Thành viên gia đình đầu tiên: Số tiền cần thiết mỗi năm $ 4,000, Số tiền cần thiết mỗi tháng $ 333
 • Đối với mỗi thành viên gia đình kèm thêm: Số tiền cần thiết mỗi năm $ 3.000, Số tiền cần thiết mỗi tháng $ 255

Quỹ tối thiểu cho Quebec

 • Bạn (sinh viên): Số tiền cần thiết mỗi năm $ 11,000 $ 917
 • Thành viên gia đình đầu tiên (18 tuổi trở lên): Số tiền cần thiết mỗi năm $ 5,100, mỗi tháng $ 425
 • Thành viên gia đình đầu tiên (dưới 18 tuổi): Số tiền cần thiết mỗi năm $ 3,800, mỗi tháng $ 317
 • Mỗi thành viên gia đình đi kèm thêm (18 tuổi trở lên): Số tiền cần thiết mỗi năm $ 5,125, mỗi tháng $ 427
 • Mỗi thành viên gia đình đi kèm bổ sung (dưới 18 tuổi): Số tiền cần thiết mỗi năm $ 1,903, mỗi tháng 159

Học tập tại Quebec

Như phần trên cho thấy, có những yêu cầu riêng biệt dành cho những sinh viên muốn tham dự một trong nhiều trường đại học và cao đẳng ở Montreal, hoặc bất kỳ địa điểm nào khác ở Quebec.

Trong hầu hết các trường hợp, những cá nhân muốn du học tại Quebec cũng cần nộp đơn xin giấy chứng nhận chấp nhận Quebec (giấy chứng nhận du học, hoặc CAQ) trước khi họ bắt đầu học tại Quebec. Điều này đòi hỏi chi phí bổ sung và thời gian xử lý.

CAQ thường có hiệu lực trong suốt thời gian của chương trình nghiên cứu, tối đa là 49 tháng.
Chăm sóc sức khỏe

Chính phủ Canada không thanh toán chi phí y tế cho sinh viên quốc tế. Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế khác nhau, tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Các sinh viên quốc tế tương lai, cũng như những người mới đến Canada không chắc chắn, được khuyến khích liên hệ với tổ chức mà họ đang nộp đơn xin / đang nộp đơn xin / đang theo học để biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment