You are here

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế định cư Canada

Nhiều sinh viên quốc tế hoàn thành chương trình sau trung học ở Canada muốn định cư Canada và có được kinh nghiệm làm việc tại Canada. Sau khi học xong chương trình tại một cơ sở giáo dục sau trung học đủ điều kiện của Canada, sinh viên tốt nghiệp quốc tế có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, cho phép họ làm việc tại Canada.

Trong nỗ lực giữ chân sinh viên quốc tế, Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) có Chương trình Giấy phép Lao động sau Thạc sỹ. Theo chương trình này, sinh viên tốt nghiệp quốc tế có thể có được giấy phép làm việc ba năm, cho phép họ làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng Canada nào trong bất kỳ ngành nào. Họ không bắt buộc phải có một công việc Canada cung cấp tại thời điểm nộp đơn.

 1. Đủ tiêu chuẩn

Để đủ điều kiện để được cấp Giấy phép làm việc Sau khi tốt nghiệp, du học sinh phải:

 • Đã liên tục theo học toàn thời gian trong tám tháng trước khi hoàn thành chương trình của họ và phải tốt nghiệp:

+ Một cơ sở giáo dục sau trung học công cộng, chẳng hạn như trường cao đẳng, trường thương mại hoặc kỹ thuật, trường đại học hoặc CEGEP (ở Quebec);

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

+ Một cơ sở giáo dục sau trung học tư nhân hoạt động theo các quy tắc và quy định như các cơ sở công cộng;

+ Một cơ sở giáo dục trung học hoặc sau trung học tư thục (ở Quebec) cung cấp các chương trình đủ tiêu chuẩn 900 giờ hoặc dài hơn dẫn đến bằng tốt nghiệp về nghề nghiệp (DVS) hoặc chứng chỉ nghề chuyên môn (AVS);

+ Một cơ sở tư nhân của Canada được ủy quyền bởi đạo luật cấp tỉnh để cấp văn bằng (nghĩa là bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), nhưng chỉ khi sinh viên ghi danh vào một trong những chương trình nghiên cứu dẫn đến bằng cấp, theo ủy quyền của tỉnh, chứ không phải trong bất kỳ chương trình học nào do cơ quan tư nhân cung cấp;

Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều du học sinh muốn tìm kiếm cho mình một công việc ổn định sau khi tốt nghiệp

+ Trung tâm Nghiên cứu

 • Bạn đã tham gia Trung tâm Nghiên cứu CanadaVisa? Cổng thông tin độc quyền này cung cấp cho sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp ở Canada có quyền truy cập vào:

+ Một cuộc thi học bổng $ 500

+ Kiểm tra trạng thái cá nhân

+ Thông báo nhập cảnh

+ Cập nhật tin tức

+ Cơ hội nghề nghiệp

+ Con đường tới nơi thường trú của người định cư Canada

Và nhiều hơn nữa…

+ Xin giấy phép lao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận từ cơ quan giáo dục của họ rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu của chương trình của họ;

+ Đã hoàn thành và thông qua chương trình học và nhận được thông báo bằng văn bản rằng họ đủ điều kiện để có được bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ của họ;

+ Có giấy phép lao động hợp lệ khi xin giấy phép lao động.

 • Những người nộp đơn tiềm năng cần lưu ý rằng:

+ Chương trình học phải tối thiểu là hai năm để tốt nghiệp để có được giấy phép làm việc ba năm. Tuy nhiên, nếu chương trình này chưa đầy hai năm nhưng dài hơn 8 tháng, thì sinh viên tốt nghiệp vẫn có thể có được giấy phép làm việc trong khoảng thời gian tương đương với chương trình học. Trong trường hợp sinh viên có bằng đại học một năm hoặc bằng tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục được công nhận trong vòng hai năm sau khi hoàn thành tốt nghiệp bằng cấp sau trung học hoặc bằng tốt nghiệp của Canada, anh ta hoặc cô ta có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc 3 năm;

+ Trong khi học sinh phải học toàn thời gian trong tám tháng trước ngày nộp đơn xin giấy phép lao động mở, ngoại lệ được thực hiện trong trường hợp một học sinh đáp ứng được tất cả các yêu cầu ngoại trừ học kỳ toàn thời gian trong kỳ học cuối cùng của chương trình. Ví dụ, nếu một sinh viên chỉ cần hai khóa học trong phiên họp cuối cùng để hoàn thành chương trình nhưng tất cả các nghiên cứu trước đây đã được toàn thời gian, học sinh vẫn có thể đăng ký cho Chương trình Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp.

 1. Ai có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp?

Để có được giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp, bạn phải:

 • Đủ 18 tuổi trở lên khi bạn nộp đơn
 • Đã liên tục nghiên cứu toàn thời gian định cư Canada trong một chương trình nghiên cứu ít nhất tám tháng dài
 • Có một tài liệu từ trường học của bạn (bảng điểm, thư chính thức, giấy chứng nhận, vv) xác nhận bạn đã hoàn thành và thông qua tất cả các yêu cầu của chương trình
 • Đã tốt nghiệp từ:

+ Trường trung học phổ thông công cộng, chẳng hạn như trường cao đẳng, trường thương mại / kỹ thuật hoặc trường đại học, hoặc CEGEP ở Quebec

+ Trường tư thục tư thục hoạt động theo các quy tắc giống như trường công (hiện chỉ áp dụng cho một số trường tư thục tư thục ở Quebec)

+ Trường trung học tư hoặc trung học cơ sở (ở Quebec) cung cấp các chương trình đủ tiêu chuẩn 900 giờ hoặc hơn, dẫn đến một chuyên ngành đào tạo chuyên sâu (diplôme d’esses professionnelles – DEP) hoặc một chuyên gia về chứng nhận nghề nghiệp (ASP)

+ Trường tư thục của Canada có thể cấp bằng pháp luật theo luật của tỉnh (ví dụ: Cử nhân, Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ) nhưng chỉ khi bạn tham gia vào các chương trình học tập dẫn đến bằng cấp được ủy quyền bởi tỉnh

+ Xin giấy phép lao động trong vòng 90 ngày kể từ khi được xác nhận rằng bạn đã hoàn thành chương trình

+ Có giấy phép học tập hợp lệ khi bạn xin giấy phép làm việc.

Để có được giấy phép làm việc khi bạn định cư Canada đòi hỏi rất nhiều yêu cầu
 • Bạn không đủ điều kiện để xin một PGWP nếu bạn:

+ Nghiên cứu trong một chương trình đã được ít hơn tám tháng dài

+ Nghiên cứu trong hơn tám tháng nhưng không liên tục (ví dụ, bạn đã nghỉ một học kỳ)

+ Đã tham gia Chương trình Học bổng Khối thịnh vượng chung Canada do Chương trình Học vấn Toàn cầu Canada (GAC)

+ Đã tham gia Chương trình Giải thưởng Chính phủ Canada do GAC tài trợ

+ Đã tài trợ từ GAC

+ Đã tham gia Chương trình Học bổng Cơ hội Bình đẳng, Canada-Chile

+ Đã tham gia Chương trình Trao đổi Học giả Canada – Trung Quốc

+ Đã tham gia Chương trình Học bổng Hoa Kỳ của Tổ chức Hoa Kỳ

+ Hoàn thành một chương trình học tập bằng cách học từ xa hoặc từ nước ngoài hoặc từ bên trong Canada

+ Đã có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp sau bất kỳ chương trình học khác.

 1. Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp bao lâu?

Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp bao lâu còn giá trị phụ thuộc vào thời lượng của chương trình học tập của bạn. Nếu chương trình của bạn là:

+ Ít hơn tám tháng

+ Bạn không đủ điều kiện cho một PGWP

+ Hơn tám tháng nhưng ít hơn hai năm

+ PGWP của bạn có thể có giá trị với thời lượng tương đương với chương trình học tập của bạn (ví dụ, nếu bạn học trong chín tháng, giấy phép lao động có thể được cấp cho đến chín tháng)

+ Hai năm trở lên

+ Một PGWP có thể được ban hành trong ba năm

+ Nhiều hơn một chương trình

+ Một PGWP có thể có giá trị đến ba năm, ví dụ như, nếu bạn đã hoàn thành văn bằng hoặc bằng cấp từ một trường đủ điều kiện ở Canada, và trong hai năm tới bạn sẽ có bằng tốt nghiệp một năm hoặc bằng tốt nghiệp từ một trường đủ điều kiện Định cư Canada .

Môi trường làm việc năng động, thu hút nhiều người
 1. Làm thế nào để nộp

Có hai cách để bạn có thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Đăng ký trực tuyến

Nếu bạn đang ở Canada, bạn có thể đăng ký trực tuyến. Để đăng ký trực tuyến, bạn phải có:

+ Truy cập vào máy quét hoặc máy ảnh kỹ thuật số để tạo bản sao điện tử của tài liệu của bạn để tải lên

+ Thẻ tín dụng hợp lệ để thanh toán.

Lưu ý: Nếu bạn cung cấp địa chỉ email trên ứng dụng của bạn, hãy thường xuyên kiểm tra nó để biết các tin nhắn về trường hợp của bạn. Một số bộ lọc spam chặn các email này. Nếu bạn không chắc chắn mình đang nhận email, hãy kiểm tra tài khoản của bạn thường xuyên.

Làm việc tại Canada mang lại cho các bạn nhiều kinh nghiệm

+ Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện và đăng ký trực tuyến

 • Đăng ký trên giấy

+ Nhận gói ứng dụng

+ Điền đầy đủ và đính kèm hồ sơ

+ Nộp đơn của bạn

 • Bạn có thể làm việc toàn thời gian cho đến khi có quyết định về đơn xin giấy phép làm việc của bạn nếu bạn:

+ Hoàn thành chương trình học tập của bạn

+ Xin giấy phép làm việc trước khi giấy phép học tập của bạn hết hạn và

+ Đã đủ điều kiện để làm việc bên ngoài trường mà không có giấy phép làm việc trong khi học và không làm việc nhiều giờ hơn bạn được phép trong khi làm việc bên ngoài trường.

Nếu những điều này không áp dụng cho bạn, bạn phải đợi cho đến khi giấy phép đến nơi để bắt đầu công việc mới của bạn. Việc làm việc tại Canada không có giấy phép là điều bất hợp pháp nếu bạn định cư Canada

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment