You are here

Hộ chiếu và giấy thông hành được áp dụng cho người nhập cư Canada

Hiện nay có không ít người Việt mong muốn được nhập cư Canada để có thể sinh sống, làm việc cũng như làm việc lâu dài tại quốc gia này. Dĩ nhiên được sử dụng chủ yếu hiện nay là hộ chiếu và các loại giấy thông hành áp dụng cho công dân và người không có quốc tịch đang sinh sống tại đây. Số lượng giấy tờ di trú này được cấp phát mỗi năm lên đến 5 triệu và trong đó đến 98% là hộ chiếu phổ thông.

Các loại hộ chiếu Canada

Canada sử dụng 4 loại hộ chiếu và áp dụng cho các đối đối tượng khác nhau để có thể di chuyển giữa các quốc gia cũng như nhập cư Canada. Cụ thể 4 loại hộ chiếu được áp dụng bao gồm:

+ Hộ chiếu phổ thông

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Hộ chiếu phổ thông có màu xanh sẽ được cấp cho công dân của Canada để sử dụng trong việc đi lại thường xuyên giữa các quốc gia như du lịch hoặc công tác. Loại hộ chiếu phổ thông này có 36 trang với thời hạn thay đổi tùy thuộc theo độ tuổi của người sở hữu. Cụ thể nếu như người sở hữu là người lớn có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên thì có thể tự chọn thời hạn là 5 năm hoặc 10 năm cho hộ chiếu của mình. Trong khi đó đối với trẻ em tức là độ tuồi dưới 16 thì tối đa hộ chiếu chỉ có thời hạn 5 năm.

+ Hộ chiếu ngoại giao

Khác với hộ chiếu phổ thông thì hộ chiếu ngoại giao không phải ai cũng được cấp mà chỉ có các nhà ngoại giao, quan chức cấp cao hoặc những đại diện và đại biểu của Canada mới được sở hữu. Thế nên có thể thấy được hộ chiếu ngoại giao được sử dụng cho việc di chuyển của các quan chức chính phủ quốc gia này khi tham gia vào các hội nghị mang tính ngoại giao của quốc tế hay đến các văn phòng đại diện ở nước ngoài. Vì vậy hiệu lực của hộ chiếu sẽ được ấn định bởi chính cơ quan cấp phát.

+ Hộ chiếu đặc biệt

Nếu như hộ chiếu ngoại giao đã khó để sở hữu thì hộ chiếu đặc biệt còn khó hơn khi chỉ dành cho thành viên của Quốc hội hay thượng nghị sĩ và những người làm việc cho cơ quan Chính phủ Canada nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện tham gia các chuyến thăm chính thức đến các quốc gia với mục đích ngoại giao… Tương tự như hộ chiếu ngoại giao thì thời hạn của hộ chiếu đặc biệt cũng do cơ quan cấp phát ấn định.

+ Hộ chiếu tạm thời

Đúng như tên gọi hộ chiếu tạm thời được sử dụng thay cho 3 loại hộ chiếu hiện hành với một mục đích nhất định cấp thiết nào đó. Trong đó người sở hữu các loại hộ chiếu trên chưa thể lấy được hộ chiếu mà cần sử dụng gấp thì có thể xin cấp hộ chiếu tạm thời với thời hạn tối đa là 1 năm.

+ Giấy thông hành khẩn cấp

Gần giống như hộ chiếu tạm thời về tác dụng, người sử dụng có hoạt động khẩn cấp mà cơ quan cấp phát lại chưa cấp hộ chiếu thì có thể nhận giấy thông hành khẩn cấp với thời gian hạn chế.

Giấy thông hành

+ Giấy thông hành cho người tị nạn

Để có thể giúp cho người tị nạn có thể nhập cư Canada an toàn với mục đích về nhân quyền thì giấy thông hành cho người tị nạn đã được đưa ra. Giấy được sử dụng để đi đến tất cả các quốc gia được cho phép ngoại trừ nước sở tại của người tị nạn. Thời hạn của loại giấy này cũng sẽ được ấn định bởi chính cơ quan cấp phát.

+ Giấy xác nhận danh tính

Khác với các loại hộ chiếu hay giấy thông hành khác, giấy xác nhận danh tính được cấp cho thường trú nhân Canada. Những người được cấp là người chưa phải là công dân Canada, những người không có quốc tịch hoặc không thể có được hộ chiếu quốc gia hoặc giấy thông hành từ bất cứ nguồn nào một cách chính đáng. Như vậy giấy xác nhận danh tính này sẽ không thể sử dụng để đi đến quốc gia mà người sở hữu mang quốc tịch. Đồng thời tương tự như các loại hộ chiếu và giấy thông hành khác, giấy xác nhận danh tính sẽ có thời hạn được ấn định bởi chính cơ quan cấp phát.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment