You are here

Làm thế nào để chọn lựa một trung tâm khu vực EB5?

Việc lựa chọn đầu tư vào trung tâm khu vực EB-5 phù hợp là rất quan trọng để việc nhận thị thực EB-5 của bạn được chấp thuận, vì vậy đừng coi nhẹ việc này.

Kinh nghiệm thi hành EB-5:

Tìm một trung tâm khu vực đã cung cấp thành công các nhà đầu tư trước I-829 phê duyệt (loại bỏ các điều kiện cư trú), đây là bước cuối cùng của sự chấp thuận EB-5 của nhà đầu tư. Vào cuối cùng, bạn muốn chọn người mà bạn biết rằng có năng lực nhất trong số đó. Điều hướng USCIS không phải lúc nào cũng dễ dàng và kinh nghiệm giúp ích rất nhiều.

Chuyên môn của ngành:

Ngoài việc hiểu quy trình EB-5, hãy đảm bảo rằng nhóm quản lý của trung tâm khu vực hiểu ngành công nghiệp mà họ đang đầu tư cho dù đó là bất động sản hay bất kỳ thứ gì khác. Và cuối cùng, bạn đang đầu tư vốn của bạn và nó có nguy cơ bị thua lỗ. Hãy chắc chắn rằng bạn đang chọn một người mà bạn sẽ tin tưởng để quản lý tiền của bạn.

Cơ cấu đầu tư:

Hiểu cách thức khoản đầu tư của bạn được cấu trúc là một việc quan trọng và có thể thay đổi rất nhiều tùy theo trung tâm khu vực. Lợi nhuận dự kiến ​​là gì? Nó là một khoản đầu tư vay nợ hay nó là một khoản đầu tư cổ phần? Nếu đó là khoản đầu tư nợ, bạn không nên đầu tư vào dự án trong đó vốn EB-5 được sử dụng để tài trợ lớn hơn 60-70% tổng giá trị (không chỉ chi phí) của dự án đã hoàn thành. Nếu bạn đang làm việc với một đại lý ở nước ngoài, đây thường là nơi họ đánh lừa khách hàng của mình. Không thể nói một cách chính xác rằng liệu các đại lý có đang cố lừa dối khách hàng của họ hay không, thường họ không hiểu chính xác cấu trúc đầu tư, nhưng người ta đã thấy và nghe về quá nhiều trường hợp mà nhà đầu tư nói với mọi người những thông tin không đúng. Ví dụ, nếu một đại lý nói với bạn rằng bạn đang thực sự sở hữu / kiểm soát một đơn vị khách sạn cá nhân hoặc chung cư trong dự án mà bạn đầu tư, họ hầu như luôn luôn sai. Trong thực tế, chưa bao giờ có ai nghe nói về một trường hợp trong đó thực sự là một phần của thỏa thuận mặc dù chúng tôi được các nhà đầu tư liên hệ với những người như vậy bởi những đại lý không trung thực và chúng tôi tránh những đại lý như bệnh dịch hạch.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Dự án:

Hãy chắc chắn rằng bạn tin vào khả năng tồn tại của dự án mà bạn đang đầu tư và suy nghĩ về các dự án thấp về phổ nguy cơ. Nếu bất động sản là dự án, nằm ở một thành phố lớn, nơi các giá trị có khả năng vẫn còn mạnh trong dài hạn? Các đối tác khác nhau trong dự án nào cần thực hiện để dự án thành công – các nguồn vốn khác, các công ty quản lý tài sản / khách sạn, công ty xây dựng, v.v.

Nếu bạn đã hỏi và nhận được câu trả lời cho các câu hỏi ở trên và bạn cảm thấy hài lòng về câu trả lời, thì có khả năng bạn sẽ ổn thôi.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment