You are here

Nhà đầu tư có nên xem xét tham gia dự án EB-5 giai đoạn cuối không?

Những lợi thế và bất lợi của việc đầu tư vào một dự án EB-5 giai đoạn cuối là gì? Một dự án EB-5 giai đoạn cuối có thể rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Dưới đây là danh sách một số ưu điểm và nhược điểm chính của việc đầu tư vào một dự án giai đoạn cuối.

Lợi thế tiềm năng:

  • Nhà đầu tư có thể xem quy trình xây dựng của dự án EB-5 đang hoạt động.
  • Dự án EB-5 đã có đơn I-526 được chấp thuận cho phép nhà đầu tư chắc chắn hơn rằng bản kiến ​​nghị I-526 của họ sẽ được phê duyệt cho cùng dự án EB-5 đó. Ngoài ra, quy trình phê duyệt cho bản kiến ​​nghị I-526 có thể nhanh hơn nhiều.
  • Nếu dự án có một bộ đệm tạo việc làm lớn, trong một số trường hợp, một nhà đầu tư EB-5 tham gia một dự án giai đoạn cuối có thể hưởng lợi từ các công việc đã tạo ra.
  • Không có dự án EB-5 nào không có rủi ro. Nhà đầu tư nên xem xét những nhược điểm tiềm năng này.

Nhược điểm tiềm tàng:

  • Nhà đầu tư EB-5 phải đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm. Một dự án EB-5 có thể cần đạt số lượng công việc mà nó sẽ tạo ra theo yêu cầu. Hoặc, một dự án có thể phân bổ công việc cho bất kỳ ai đầu tư vào dự án, nghĩa là nếu dự án thiếu việc làm, nhà đầu tư EB-5 sẽ không đáp ứng các yêu cầu của chương trình.
  • Nếu dự án EB-5 được hoàn thành quá sớm, thì nhà đầu tư EB-5 có thể phải đối mặt với các biến cố bất trắc. Nhà phát triển của dự án có thể cần phải giữ số tiền đầu tư của nhà đầu tư EB-5 hoặc họ có thể cần phải triển khai lại cho đến khi nào nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn yêu cầu I-829 của họ.

Lời khuyên:

  • Mục tiêu chính của nhà đầu tư EB-5 là lấy thẻ xanh. Do đó, họ sẽ muốn tìm hiểu xem dự án mà họ quan tâm sẽ đáp ứng các yêu cầu của
  • Chương trình EB-5 và cho phép họ đạt được mục tiêu của mình – thẻ xanh của Hoa Kỳ.
  • Các nhà đầu tư EB-5 cần tiến hành thẩm định kỹ lưỡng về dự án, nhà phát triển dự án và trung tâm khu vực, giống như họ làm cho bất kỳ dự án nào.
  • Một nhà đầu tư EB-5 sẽ được hưởng lợi từ việc tham gia tư vấn với một luật sư di trú về khả năng tồn tại và tạo việc làm.

Cuối cùng:

Nếu, sau khi thẩm định kỹ lưỡng và tham vấn với luật sư di trú, dự án EB-5 giai đoạn cuối có vẻ hứa hẹn, thì nhà đầu tư EB-5 có thể muốn xem xét đầu tư vào dự án.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment