You are here

Những loại hình doanh nghiệp nào đủ điều kiện để trở thành dự án EB-5?

dự án nào đủ tiêu chuẩn eb-5

Có giới hạn về số lượng những loại hình doanh nghiệp nào đủ điều kiện để trở thành dự án EB-5 không?

Gần như bất kỳ loại hình doanh nghiệp hợp pháp nào có lợi nhuận đều có thể đủ điều kiện để trở thành các dự án EB-5. Miễn là doanh nghiệp được cấu trúc đúng cách, tất cả các loại hình kinh doanh có thể kể tên ra đều được chấp nhận.

Dưới đây là một vài ví dụ về các loại hình doanh nghiệp phổ biến có thể đủ điều kiện để trở thành các dự án EB-5:

 • Xây dựng căn hộ
 • Khách sạn hoặc khu nghỉ mát
 • Chung cư
 • Nhà hàng
 • Khu phức hợp dịch vụ
 • Trung tâm thương mại
 • Nhà máy rượu vang
 • Cơ sở y tế

Các yêu cầu dự án EB-5 cơ bản là gì?

Để thực hiện các yêu cầu của chương trình, nhà đầu tư phải:

 • Đầu tư vào một dự án doanh nghiệp thương mại mới. Trong một số trường hợp, một nhà đầu tư có thể đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn.
 • Dự án này phải có các nguy cơ. Một nhà đầu tư không bao giờ nhận được bảo lãnh rằng họ sẽ nhận lại tiền của họ nếu dự án không thành công.
 • Số tiền mà nhà đầu tư đặt vào ký quỹ phụ thuộc vào vị trí của dự án. Nếu dự án nằm trong một khu vực việc làm trọng điểm, hoặc khu vực nông thôn, họ phải đầu tư tối thiểu 500.000 đô la, nếu không, họ phải chi ra khoản đầu tư 1 triệu đô la.
 • Nhà đầu tư EB-5 phải tạo hoặc chứng minh rằng 10 công việc toàn thời gian sẽ được tạo cho các công nhân Mỹ phát sinh do dự án.

Tất cả các yêu cầu này phải được thực hiện tại thời điểm nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu I-829 của mình để loại bỏ các điều kiện. Nếu đơn xin I-829 của nhà đầu tư EB-5 được chấp thuận thì họ sẽ đủ điều kiện cho việc cư trú vĩnh viễn vô điều kiện hợp pháp tại Hoa Kỳ.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment