You are here

Những quyền lợi, phúc lợi hấp dẫn của trẻ em định cư Ireland

Với các điều kiện nổi bật về kinh tế, giáo dục, môi trường sống, chương trình đầu tư nhanh chóng, dễ dàng,… Định cư Ireland trở thành lựa chọn lý tưởng cho bất kì nhà đầu tư, người nhập cư nào mong muốn đem lại cuộc sống mới chất lượng với chi phí phải chăng cho gia đình. Hơn thế nữa. Ireland còn nổi danh là quốc gia luôn đặt quyền lợi, cuộc sống của người dân lên hàng đầu, minh chứng rõ nét nhất cho điều đó là chính sách thuế ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ nhà đầu tư định cư Ireland và các quy định phúc lợi xã hội ưu đãi cho người dân, người nhập cư, mà đặc biệt các quyền lợi hấp dẫn cho trẻ em định cư Ireland.

Tổng quan về quyền trẻ em ở Ireland

Quyền trẻ em là quyền con người đối với tất cả trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi và được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Ireland đã phê chuẩn Công ước này.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Chính phủ Ireland đặt ra nhiều quyền lợi, phúc lợi hấp dẫn nhằm bảo đảm quyền và nhu cầu của trẻ em ở Ireland và tạo mọi điều kiện cho việc thực hiện đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Nó nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của tất cả trẻ em dưới 18 tuổi, thông qua việc đảm bảo những thay đổi cần thiết trong luật, chính sách và dịch vụ của Ireland

Cơ quan phụ trách trẻ em và gia đình ở Ireland

Cơ quan Trẻ em và Gia đình, còn được gọi là ‘Tusla’, là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm cải thiện hạnh phúc và kết quả cho trẻ em. Nó được thành lập vào tháng 1 năm 2014 và tập hợp các Dịch vụ Gia đình và Trẻ em HSE, Cơ quan Hỗ trợ Gia đình và Ban Phúc lợi Giáo dục Quốc gia vào một cơ quan. Các dịch vụ của Child and Family Agency bao gồm:

  • Bảo vệ trẻ em và các dịch vụ phúc lợi
  • Dịch vụ phúc lợi giáo dục
  • Dịch vụ tâm lý
  • Chăm sóc thay thế
  • Hỗ trợ cộng đồng gia đình và địa phương
  • Dịch vụ đầu năm
  • Dịch vụ bạo lực trong nước, tình dục và giới tính

Những quyền lợi, phúc lợi hấp dẫn của trẻ em định cư Ireland

Quyền tồn tại và phát triển

Nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cơ bản và bình đẳng về cơ hội cho trẻ em đạt được sự phát triển đầy đủ của chúng. Ví dụ, một đứa trẻ khuyết tật nên có quyền tiếp cận hiệu quả với giáo dục và chăm sóc sức khỏe để đạt được tiềm năng đầy đủ của họ

Đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ

Các luật đưa ra phải cân nhắc kĩ càng, nhất là trong mọi hành động và quyết định liên quan đến trẻ em, và phải được sử dụng để giải quyết mâu thuẫn giữa các quyền khác nhau. Ví dụ, khi đưa ra quyết định ngân sách quốc gia ảnh hưởng đến trẻ em, Chính phủ phải xem xét việc cắt giảm sẽ tác động như thế nào đến lợi ích tốt nhất của trẻ. Chẳng hạn, Ireland có chính sách trợ cấp về quần áo và giày dép cho trường học: Phụ cấp Quần áo và Giày dép Back to School được thiết kế để giúp đáp ứng chi phí đồng phục và giày dép cho sinh viên, trẻ em định cư Ireland đang theo học. Bạn phải nhận được một số khoản thanh toán phúc lợi xã hội hoặc thanh toán cho đào tạo, chương trình việc làm hoặc giáo dục người lớn. Tổng thu nhập hộ gia đình của bạn phải dưới một số tiền nhất định.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Nhân Viên Phúc Lợi Cộng Đồng tại địa phương (CWO), người có trụ sở tại Trung Tâm Y Tế địa phương của bạn.

Cấm bóc lột sức lao động trẻ em

Theo Đạo luật Bảo vệ người trẻ tuổi (Employment) 1996, các nhà tuyển dụng không thể sử dụng trẻ em dưới 16 tuổi trong các công việc chính quy. Trẻ em dưới 14 tuổi không thể làm việc. Trẻ em từ 14 đến 15 tuổi có thể được tuyển dụng như sau:

  • Làm công việc nhẹ trong những ngày nghỉ học – họ phải nghỉ ít nhất 21 ngày trong thời gian này
  • Là một phần của kinh nghiệm làm việc được phê duyệt hoặc chương trình giáo dục nơi công việc không gây hại cho sức khỏe, sự an toàn hoặc phát triển của họ
  • Trong phim, văn hóa, quảng cáo hoặc thể thao theo giấy phép do Bộ trưởng Bộ Công việc, Doanh nghiệp và Đổi mới ban hành

Tuần làm việc tối đa cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi là 40 giờ với tối đa 8 giờ mỗi ngày.

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment