You are here

Người nhập cư Mỹ tiến đến hạn chót của kì hạn

hạn chót cho dreamers

Trong nhiều tháng, Quốc hội đã vạch ra rằng ngày 5 tháng 3 sẽ là một dấu mốc. Đó là thời hạn do Donald Trump tự đặt ra – cho các nhà lập pháp tìm cách bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư Mỹ trẻ tuổi không có giấy tờ, được gọi là Dreamers, khỏi việc trục xuất. Nhưng…

Xem thêm

Đề xuất mới của tổng thống Trump về luật di trú Mỹ.

Cơ hội đầu tư eb5 sau luật di trú Mỹ mới

Để chấm dứt cuộc tranh luận gay gắt về Luật di trú , Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận. Tổng thống sẽ ân xá cho khoảng 1,8 triệu người, gọi là Dreamers – những người trẻ tuổi đã bị đưa vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp khi còn nhỏ – để đổi lấy 25…

Xem thêm