You are here

Chương trình đầu tư định cư EB-5 – rủi ro và các bước để tránh bị lừa đảo

tránh bị lừa đảo eb-5

Quá nhiều nhà đầu tư nhập cư EB-5 đã trở thành nạn nhân của những trò gian lận đã khiến tài sản cá nhân của họ gặp nguy hiểm và lấy đi cơ hội của họ để đạt được thẻ xanh của Hoa Kỳ. Chương trình EB-5 đã dễ bị lừa đảo, thất bại, và sai sót, nhưng các nhà…

Xem thêm