You are here

Không có sửa đổi DACA, người nhập cư Mỹ sẽ huy động chính trị

chính sách daca

Thất vọng vì sự thiếu rõ ràng của Nhà trắng và Quốc hội về số phận lâu dài của DACA và cải cách luật nhập cư Mỹ, Dreamers đang tập trung năng lực của họ vào các cuộc bầu cử năm nay và huy động thông qua hành động chính trị. Trở lại vào tháng Chín, Tổng thống Donald Trump…

Xem thêm

Đề xuất mới của tổng thống Trump về luật di trú Mỹ.

Cơ hội đầu tư eb5 sau luật di trú Mỹ mới

Để chấm dứt cuộc tranh luận gay gắt về Luật di trú , Tổng thống Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận. Tổng thống sẽ ân xá cho khoảng 1,8 triệu người, gọi là Dreamers – những người trẻ tuổi đã bị đưa vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp khi còn nhỏ – để đổi lấy 25…

Xem thêm