You are here

Tại sao các dự án đầu tư EB-5 lại mang lại lợi nhuận thấp cho các nhà đầu tư?

Lợi nhuận đầu tư eb-5 thấp

Các nhà đầu tư EB-5 đang đặt cược một số vốn lớn, tối thiểu 500.000 USD, có nguy cơ rủi ro vào một dự án đầu tư EB-5, vậy tại sao lợi nhuận lại thấp đến mức thấp? Đây là một câu hỏi phổ biến mà nhiều nhà đầu tư tiềm năng hỏi sau khi họ nhìn vào Chương trình EB-5 ban đầu.
Dưới đây là 3 lý do chính khiến các dự án đầu tư EB-5 mang lại lợi nhuận thấp:

1. Rủi ro của dự án càng thấp thì lợi nhuận càng thấp.

Mục tiêu chính của nhà đầu tư EB-5 là để có được thường trú hợp pháp cho bản thân, vợ / chồng của họ và con cái chưa lập gia đình của họ dưới 21 tuổi. Điều này thường có nghĩa là họ muốn ít rủi ro nhất có thể trong khoản đầu tư của họ để họ có thể lấy thẻ xanh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để đủ điều kiện tham gia chương trình EB-5, nhà đầu tư phải đầu tư vào một dự án “có nguy cơ”. Cạnh tranh phát sinh trong các dự án ít rủi ro hơn, có nghĩa là các nhà phát triển EB-5 có thể tìm thấy nhà đầu tư EB-5 ngay cả khi mang lại lợi nhuận thấp vì rủi ro thấp có nghĩa là nhà đầu tư EB-5 có cơ hội tốt hơn trong việc đảm bảo thẻ xanh và cuối cùng là quốc tịch Hoa Kỳ cho gia đình họ.

2. Tài chính truyền thống có thể cạnh tranh với các khoản đầu tư EB-5.

Trong thời kỳ suy thoái năm 2008, các nhà phát triển đã có một thời gian khó khăn hơn để hạ nguồn tài chính truyền thống cho các dự án xây dựng lớn của họ. Kết quả là, họ đã chuyển sang Chương trình EB-5 như một phương pháp thay thế để huy động vốn. Trong những năm gần đây, tuy nhiên, tài chính truyền thống đã trở thành một lựa chọn một lần nữa và nhiều nhà phát triển đã có thể có được lãi suất cho vay cạnh tranh. Ngay cả với tài chính truyền thống, nhiều nhà phát triển thường sử dụng, một phần, 30% hoặc ít hơn tài chính EB-5. Các nhà phát triển am hiểu về Chương trình EB-5 tận dụng lợi thế của tài chính EB-5, mà vẫn là một tỷ lệ rất mong muốn.

3. Học cách kiếm vốn EB-5 và sau đó thanh toán vốn EB-5 cần có thời gian và tiền bạc.

EB-5 là một thị trường chuyên biệt. Có hơn 700 trung tâm khu vực và hàng trăm dự án cạnh tranh với nhau cho một số lượng nhỏ các nhà đầu tư. Nó có thể trở nên cạnh tranh hơn vì nó đã được trong các tin tức gần đây và khả năng thị thực chương trình đã không được nâng lên để phù hợp với lãi suất ngày càng tăng. Điều gì có thể làm cho vốn EB-5 tốn kém? Cần có thời gian để tìm hiểu về các yêu cầu của chương trình. Phải mất tiền để trả phí cho người tìm kiếm, tiếp thị và tài liệu. Do các chi phí này và các yếu tố khác, hầu hết các nhà đầu tư EB-5 thường chỉ nhận được một khoản hoàn vốn nhỏ trên khoản đầu tư của họ. Các nhà phát triển hiểu Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 có thể có lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh do các nhà đầu tư EB-5 có lợi nhuận thấp đã mong đợi.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment