Gọi ngayTư vấn
You are here

Thẻ xanh nhà đầu tư EB5 có lợi cho thương mại Mỹ

NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN EB-5 (Green-Card thông qua đầu tư) TỔNG QUÁT

Đầu tư EB-5 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có được thẻ xanh và sẵn có cho những người nhập cư tìm cách tham gia vào một doanh nghiệp thương mại có lợi cho nền kinh tế Mỹ và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian. Số tiền cơ bản cần thiết để đầu tư là 1 triệu đô la, mặc dù số tiền này có thể là $ 500,000 nếu đầu tư được thực hiện trong “khu vực việc làm đích danh”. Khu vực mục tiêu là khu vực cụ thể do Chính phủ chỉ định và được mô tả chi tiết dưới đây.

Thẻ xanh nhà đầu tư EB5 có lợi cho thương mại Mỹ

YÊU CẦU

Để hội đủ điều kiện theo thể loại EB-5: 1) Nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 1 triệu đô la (500.000 đô la nếu ở một khu vực mục tiêu). Điều này có thể được thực hiện thông qua (a) tạo ra một ngành kinh doanh mới; (b) mua một doanh nghiệp hiện tại; và (c) mở rộng kinh doanh hiện tại. Nếu đầu tư được thực hiện trong một “khu vực việc làm mục tiêu” thì số tiền đầu tư cần thiết là 500.000 USD.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

2) Việc đầu tư phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ.

3) Tạo việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 công nhân Hoa Kỳ. 10 công nhân này phải là công dân Hoa Kỳ, chủ thẻ xanh, hoặc những người nhập cư khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ. Nhà đầu tư, vợ / chồng và con của họ không tính vào yêu cầu này. Một ngoại lệ đối với yêu cầu này là đầu tư vào các trung tâm khu vực như mô tả ở trên – thì yêu cầu không phải là thuê trực tiếp 10 công nhân Hoa Kỳ, nhưng ít nhất cũng cho thấy 10 việc làm hoặc nhiều hơn sẽ được tạo ra gián tiếp do đầu tư.

Tạo việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 công nhân Hoa Kỳ. 10 công nhân này phải là công dân Hoa Kỳ, chủ thẻ xanh, hoặc những người nhập cư khác được phép làm việc tại Hoa Kỳ

Lưu ý: Có một động lực lớn cho việc đầu tư vào “kinh doanh gặp khó khăn”. Nếu bạn đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn, bạn không cần tạo ra 10 vị trí toàn thời gian mà chỉ cần duy trì những vị trí hiện tại. Một hoạt động kinh doanh gặp khó khăn là một trong những hoạt động đã tồn tại ít nhất là hai năm, đã phát sinh lỗ ròng cho các mục đích kế toán trong khoảng thời gian 12 hoặc 24 tháng trước khi nộp đơn, và khoản lỗ trong thời gian đó ít nhất bằng 20 phần trăm giá trị ròng của doanh nghiệp trước khi thua lỗ. Để thiết lập một khoản đầu tư vào kinh doanh gặp khó khăn, chúng ta phải chứng minh rằng số lượng nhân viên hiện có sẽ được duy trì trong ít nhất hai năm.

4) Đóng vai trò tích cực trong việc quản lý doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là chỉ cần mua cổ phiếu của một công ty Mỹ là không đủ. Nhà đầu tư phải tham gia quản lý. Yêu cầu là người nộp đơn nhập vào Hoa Kỳ để tham gia vào một doanh nghiệp thương mại mới. Để đủ điều kiện, nhà đầu tư EB5 phải duy trì vai trò chủ động trong doanh nghiệp mới.

5) Cuối cùng, người yêu cầu phải chứng minh được vốn đầu tư được thu bằng phương tiện hợp pháp. Người nộp đơn phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, năm năm khai thuế và bằng chứng về các nguồn vốn khác. Người khởi kiện phải trình bày càng nhiều càng tốt để chứng minh rằng các khoản kinh phí đầu tư được thu hợp pháp bằng cách trình bày các tài liệu khi có thể.

Yêu cầu là người nộp đơn nhập vào Hoa Kỳ để tham gia vào một doanh nghiệp thương mại mới. Để đủ điều kiện, nhà đầu tư EB5 phải duy trì vai trò chủ động trong doanh nghiệp mới.

QUÁ TRÌNH

Hoạt động kinh doanh

Sự hình thành. Quá trình này sẽ bắt đầu với việc thành lập một doanh nghiệp thương mại mới. Bạn phải thiết lập một thực thể kinh doanh trong trạng thái đầu tư dự định. Người nộp đơn sẽ là cổ đông chính. Việc này có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước khi các quỹ thực tế được đầu tư EB 5, bất kỳ hợp đồng nào được ký và bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được thực hiện, miễn là có một cư dân Hoa Kỳ sẽ được chỉ định làm người quản lý của công ty.

Nghiên cứu thị trường. Sau khi doanh nghiệp được thành lập, chúng ta phải tìm hiểu các giải pháp đầu tư. Là bước đầu tiên trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư sẽ chỉ ra các lĩnh vực quan tâm (các loại hình kinh doanh) và chúng tôi sẽ chuẩn bị nghiên cứu thị trường toàn diện, phân tích và kế hoạch kinh doanh trong những lĩnh vực đó. Phân tích sẽ chỉ rõ tất cả các yêu cầu của chính phủ, chẳng hạn như cấp giấy phép, thông tin thuế và các chi phí dự kiến.

Giao dịch kinh doanh. Khi quyết định hợp tác về loại hình đầu tư, công ty chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý trong việc thương lượng và đàm phán hợp đồng thương mại, mua lại doanh nghiệp, thuê nhân viên, giao dịch hàng tồn kho, hoặc bất kỳ giao dịch nào khác cần thiết để hoạt động kinh doanh.

Phí pháp lý cho dịch vụ kinh doanh: Người nộp đơn luôn được tự do thuê dịch vụ của luật sư hoặc công ty luật khác cho tất cả các mục đích này. Nếu nhà đầu tư muốn công ty của tôi, bên cạnh vấn đề nhập cư, cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý cho tất cả các vấn đề kinh doanh, chúng tôi sẽ tính phí pháp luật theo tỷ lệ chiết khấu của chúng tôi.

Đơn xin thị thực nhập cư Mỹ

Quá trình đăng ký: Sau khi doanh nghiệp được tạo ra cơ bản và một chiến lược kinh doanh cụ thể đã được thiết kế, chúng tôi có thể bắt đầu quá trình nhập cư. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, thu thập tất cả các tài liệu cần thiết về đầu tư, thu thập thông tin về người di dân định trước, điền đầy đủ các mẫu đơn, và nộp tất cả mọi thứ cho USCIS (Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ). Thời gian xử lý đơn xin thị thực EB-5 khác nhau chỉ từ vài tuần đến hơn sáu tháng.

Sau khi chấp thuận đơn, người nộp đơn sẽ nhận được một hộ khẩu thường trú có điều kiện hai năm (thẻ xanh). Nếu người nộp đơn ở Hoa Kỳ theo một số tình trạng khác khi đơn được chấp thuận, tình trạng của người đó có thể được thay đổi so với người thường trú tại Hoa Kỳ. Nếu người nộp đơn ở ngoài Hoa Kỳ thì thẻ xanh sẽ là thu được thông qua một lãnh sự quán của Hoa Kỳ.

Sau khi các điều kiện đã được gỡ bỏ, người nộp đơn và các thành viên gia đình của mình sẽ trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ mà không có điều kiện kèm theo. Theo đó, sau 5 năm liên tục cư trú, họ có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ.

Sau hai năm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người nộp đơn phải nộp đơn để loại bỏ các điều kiện. Đơn xin xóa bỏ điều kiện phải kèm theo bằng chứng cho thấy cá nhân đầu tư hoặc đang trong quá trình đầu tư vốn cần thiết, và đầu tư tạo ra hoặc sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian. Người nộp đơn sẽ đáp ứng điều kiện này nếu trong hai năm đầu tiên nhà đầu tư duy trì hoạt động đầu tư của mình và đã đầu tư một phần đáng kể số tiền yêu cầu. Sau khi các điều kiện đã được gỡ bỏ, người nộp đơn và các thành viên gia đình của mình sẽ trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ mà không có điều kiện kèm theo. Theo đó, sau 5 năm liên tục cư trú, họ có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ.

 LAW FIRM, PLLC cung cấp các dịch vụ từ khi yêu cầu của quá trình đến điểm cuối cùng. Chúng tôi có thể thành lập một doanh nghiệp, đàm phán thỏa thuận, dự thảo hợp đồng và xử lý toàn bộ quá trình nhập cư Mỹ cho nhà đầu tư và gia đình.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment