You are here

Tìm hiểu về Québec và môi trường kinh doanh để đầu tư (phần 2)

 • Hiểu được quá trình lựa chọn

Trước khi nộp đơn của bạn, điều quan trọng là phải đọc các quy tắc nhập cư,  thủ tục và thông tin liên quan đến thời gian nhận đơn của Giấy chứng nhận nhập cư Québec.

 • Chuẩn bị đơn của bạn

Chuẩn bị đơn của bạn một cách cẩn thận để đảm bảo xử lý nhanh hơn. Việc đánh giá hồ sơ định cư  Québec của bạn sẽ được tạo điều kiện nếu nó hoàn tất và có thể chấp nhận được bao gồm: Đơn xin Giấy chứng nhận tuyển dụng (Doanh nhân và Người làm việc tự làm) hoặc Đơn Xin Lựa chọn Chứng chỉ-Nhà đầu tư, tài liệu tường trình cho bạn và người vợ/chồng đi kèm của bạn, phụ lục hợp lệ, tờ khai, nộp lệ phí theo yêu cầu, tài liệu phụ có xác nhận, tài liệu phù hợp và có thể đọc được.

Tìm hiểu về Québec và môi trường kinh doanh để đầu tư (phần 2)

Xem lại các đơn nộp theo Chương trình Nhà đầu tư

Các hồ sơ do người nộp đơn trong theo diện Nhà đầu tư nộp phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong các mẫu Tài liệu để trình lên để hỗ trợ Đơn Xin Chứng Nhận Nhà Đầu Tư Québec – Nhà Đầu Tư (Dynamic PDF, 841 Kb). Đơn không đầy đủ sẽ được trả lại cho người đứng đơn đầu tư, cùng với các khoản phí tính phí.

Nếu đơn đăng ký của bạn hoàn tất và được chấp nhận theo các quy tắc và thủ tục nộp đơn, trước khi xem xét hồ sơ của bạn, sẽ mời bạn hoàn thành và cập nhật hồ sơ của bạn để ghi nhận bất kỳ sự kiện hoặc thay đổi mới trong giá trị và sự phân phối tài sản ròng đã kê khai của bạn, nếu có. Không có tài liệu nào được chấp nhận sau bước này, trừ khi yêu cầu tài liệu bổ sung.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Đánh giá hồ sơ của bạn và nếu có thêm phần phỏng vấn

Các ứng viên doanh nhân vượt qua được đánh giá sơ bộ về ứng dụng của họ sẽ được mời phỏng vấn.

Phỏng vấn lựa chọn hoàn thành quá trình đánh giá. Thông báo phỏng vấn sẽ chỉ ra ngày, giờ và địa điểm và tài liệu mang theo với bạn. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ thông dịch viên để phỏng vấn.

Các ứng viên lao động tự làm đã vượt qua được đánh giá sơ bộ về ứng viên và ứng viên đầu tư của họ cũng có thể được mời phỏng vấn lựa chọn sau khi xem xét đơn của họ.

Trong quá trình xem xét đơn đăng ký, trên cơ sở hồ sơ hoặc cuộc phỏng vấn, cố vấn di dân kiểm tra thông tin được cung cấp trong đơn của bạn để có chứng chỉ tuyển chọn. Theo lớp nhập cư của bạn, sẽ đặc biệt chú ý đến:

Ứng cử viên nhà đầu tư

Ý định định cư tại Québec, kinh nghiệm quản lý, hợp đồng đầu tư, tài sản của bạn và việc mua lại hợp pháp của họ.

Ứng cử viên doanh nhân

Kinh nghiệm của bạn là một doanh nhân, khả năng của bạn để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh, nỗ lực của bạn để có được một doanh nghiệp tại Québec, tài sản của bạn và mua lại hợp pháp từ họ.

Định cư tại Québec

Ứng viên công nhân tự làm chủ

Sự nghiệp và kinh nghiệm của bạn như là một nhân viên tự làm chủ, tài sản của bạn và việc mua lại hợp pháp của họ.

Các kết quả khả thi của việc xem xét đơn đăng ký hoặc phỏng vấn

Nhân viên tư vấn có thể quyết định:

Chấp nhận đơn của bạn: Nếu đánh giá là tích cực, nhân viên tư vấn sẽ thông báo cho bạn về các bước tiếp theo để thực hiện quá trình nhập cư của bạn. Người đó sẽ thông báo cho bạn rằng giấy chứng nhận của bạn sẽ được gửi cho bạn qua bưu điện.

Từ chối đơn của bạn sau cuộc phỏng vấn: Nếu đánh giá xác định rằng ứng cử viên của bạn không đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, nhân viên tư vấn sẽ đưa ra một bức thư giải thích. Người này sẽ thông báo cho bạn biết về quyền của bạn, theo những điều kiện nhất định, gửi theo đơn xin xét duyệt hành chính.

Phát hành một lá thư có ý định từ chối đơn xin: Nhân viên cố vấn có thể đưa ra một bức thư giải thích ý định từ chối đơn xin phép của bạn, cho phép bạn nộp các tài liệu hỗ trợ mới cho đơn của bạn. Sau đó bạn sẽ có 90 ngày để cung cấp các bằng chứng yêu cầu. Việc không cung cấp, theo yêu cầu ngày, các tài liệu yêu cầu, sẽ dẫn đến việc bạn bị từ chối mà không cần thông báo thêm. Sau đó, bạn sẽ có quyền đệ trình, theo những điều kiện nhất định, đơn yêu cầu xem xét lại hành chính.

Nộp đơn xin Chính phủ Canada làm thường trú

Việc nhập học cuối cùng của đương đơn thuộc thẩm quyền của Chính phủ Canada. Sau khi được Québec lựa chọn, bạn phải nộp đơn xin cấp thị thực vĩnh viễn cho Văn phòng Hổ trợ Tập trung ở Canada, tại Sydney, Nova Scotia.

Chính Phủ Canada sẽ đánh giá hồ sơ y tế của bạn và của các thành viên trong gia đình bạn. Nó cũng sẽ tiến hành kiểm tra an ninh.

Nếu bạn hoàn thành bước này, chính phủ Canada sẽ cấp thị thực thường trú cho bạn.  

THÔNG TIN HỮU ÍCH

 • Để nhập cư vào Québec, đương đơn và gia đình họ phải đáp ứng cả hai tiêu chí lựa chọn Québec và yêu cầu nhập học của Canada.
 • Một đơn xin thường trú bị từ chối nếu sức khoẻ của đương đơn hoặc của người trong gia đình (kèm theo người nộp đơn) không có nguy cơ về sức khoẻ hoặc an toàn công cộng hoặc làm gánh nặng cho sức khoẻ và các dịch vụ xã hội ở Canada, ngay cả khi ứng viên đã có được một CSQ.      
 • Chi phí và thời gian xét duyệt hộ chiếu thường trú
 • Chính phủ Canada tính lệ phí để xử lý đơn xin thường trú (thị thực).
 • Lệ phí khám sức khoẻ và kiểm tra an ninh được xác định tại địa phương.
 • Thời gian xử lý có thể thay đổi từ quốc gia này sang nước khác.
 • Thực hiện chuyến đi khám phá đến Québec

Nếu bạn xin nhập cư Québec như là một doanh nhân, khuyên bạn nên thực hiện một chuyến đi khám phá đến Québec. Mặc dù nó không bắt buộc, chuyến đi thăm dò sẽ cho phép bạn, phụ thuộc vào chương trình đã chọn, để đảm nhận dự án kinh doanh của bạn và tiếp tục phát triển các thành phần chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Sau đó, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để bảo vệ dự án của mình trong suốt cuộc phỏng vấn lựa chọn. Thực tế, sự tín nhiệm và tính khả thi của dự án là những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn như một doanh nhân. 

Bạn cần trợ giúp để phát triển kế hoạch kinh doanh của bạn?

Phát triển dự án kinh doanh của bạn

Khi xin nhập cư vào Québec, các đương đơn doanh nghiệp phải nộp một dự án kinh doanh sẽ là nhân tố chính trong việc đánh giá hồ sơ của họ.

Dự án này là bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kinh nghiệm cho thấy rằng yêu cầu nghiêm ngặt khi lập kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ giúp bạn xác định được tất cả những thách thức mà dự án của bạn phải đối mặt.

Nói chung, kế hoạch kinh doanh chứa đựng tất cả thông tin về khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và nhà cung cấp của bạn. Nó bao gồm một nghiên cứu thị trường, một chiến lược tiếp thị và dự báo ngân sách.

Bạn cần trợ giúp để phát triển kế hoạch kinh doanh của bạn?

Liên kết hữu ích

Các trang web sau đây chứa thông tin về cách chuẩn bị một dự án kinh doanh hoặc kế hoạch:

 • Công ty – cổng Québec
 • Thông tin về doanh nghiệp mới thành lập và kế hoạch kinh doanh.
 • Doanh nghiệp Canada
 • Kế hoạch kinh doanh – mẫu và mẫu Ngân hàng Phát triển Kinh doanh của Canada
 • Thông tin về kế hoạch kinh doanh. Doanh nhân Explorer
 • Hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và triển khai các dự án kinh doanh tại Montréal.
 • Hiệp hội des centers locaux de développement du Québec (Các trung tâm phát triển địa phương)
 • Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp bên ngoài Montréal.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment