You are here

Ưu điểm của VISA đổi mới kinh doanh Úc – VISA 188

VISA 188

Úc là quốc gia mang lại nhiều sự đối mới trong chính sách nhập cư đối với các doanh nhân để họ có thể đạt được mục tiêu đề ra. Thị thực đổi mới kinh doanh là một trong những thị thực mà chính quyền Úc cung cấp cho các doanh nhân để họ có thể giới thiệu những ý tưởng mới, quy trình công việc, phương pháp, dịch vụ và sản phẩm để đạt được thành công. Thị thực đổi mới kinh doanh của Úc rất hữu ích cho các doanh nhân trong việc tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp của mình. VISA 188 là thứ sinh ra để dành cho các doanh nhân có kỹ năng kinh doanh và quan tâm đến việc sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới ở Úc. Thị thực này là tạm thời, góp phần giúp một cá nhân trong việc có thẻ thường trú nhân của đất nước. VISA 188 chỉ dành cho những người có một doanh nghiệp thành công hoặc có sự đầu tư nghiêm túc và có một cam kết thực sự hoặc thực tế để cộng tác thông qua việc đầu tư vào đất nước Úc.

Có ba kênh nhập cư liên quan đến VISA 188 của Úc là:

Kênh đổi mới kinh doanh: Kênh này dành cho các cá nhân có ý định thiết lập hoặc phát triển, sở hữu và quản lý doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp hiện tại ở Úc.

Kênh nhà đầu tư: Đây là chương trình dành cho những người quan tâm việc đầu tư khoảng 1,5 triệu AUD vào chính phủ bang hoặc vùng lãnh thổ để có thể duy trì hoạt động liên quan đến kinh doanh và đầu tư tại Úc.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Kênh đầu tư đáng kể: Luồng này dành cho những người quan tâm đến sự đầu tư số tiền 5 triệu AUD vào Úc để duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Loại VISA này đòi hỏi các tiêu chí khiêm tốn để có thể đạt được một kết quả như mong muốn. Điều quan trọng đối với người nộp đơn là người đó nên được chính phủ đề cử là chính hãng. Các doanh nhân xin visa nên có kinh nghiệm trong kinh doanh và có thể đầu tư khoảng 1,5 triệu AUD. Người nộp đơn phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu bổ sung của các kênh quan trọng. Thời hạn hiệu lực của thị thực này khoảng bốn năm và ba tháng và nó có thể được mở rộng hơn nữa theo yêu cầu của các doanh nhân. VISA 188 cung cấp một số lợi ích nhất định cho các doanh nhân:

  • Một trong những lợi ích của VISA 188 là nó cho phép một cá nhân ở lại trong lãnh thổ Úc trong một thời gian không xác định nhưng người đó cần phải nộp các đơn và giấy tờ cần thiết theo yêu cầu.
  • Visa này cho phép làm việc và học tập tại Úc một cách hợp pháp.
  • Với sự giúp đỡ của thị thực này, các doanh nhân có thể đăng ký vào Medicare một cách dễ dàng theo quy trình chăm sóc sức khỏe của Úc.
  • Các doanh nhân sau khi xin thị thực có thể dễ dàng nộp đơn xin nhập quốc tịch khi họ đủ điều kiện.
  • Thị thực này cho phép các doanh nhân bảo lãnh cho người thân của họ, những người hội đủ điều kiện thường trú.
  • Thông qua visa này, các doanh nhân có thể đi du lịch trong và ngoài nước Úc trong vòng bốn năm.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment