You are here

Các Lời Khuyên Hữu Ích Khởi Đầu Cho Quá Trình Nhập Cư Mỹ

Luật nhập cư bao gồm nhiều tình huống liên quan đến người từ nước ngoài đến Hoa Kỳ, cho dù là đến thăm tạm thời hoặc với ý định định cư Mỹ (với tư cách là công dân hoặc là thường trú nhân hợp pháp). Phần Cơ sở Luật Di Trú cung cấp cái nhìn về quá trình nhập cư…

Xem thêm

Các bước để đăng ký Trung tâm Vùng EB-5

Tất cả các trung tâm khu vực EB-5 được chỉ định và chấp thuận bởi Cơ quan Nhập cư Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Các trung tâm khu vực được chấp thuận để thực hiện các khoản đầu tư EB-5 trong một khu vực địa lý cụ thể và mỗi một chỉ định được gán cho một thực thể kinh…

Xem thêm