You are here

Các yếu tố giúp hồ sơ định cư Úc diện hôn nhân thành công

Định cư Úc diện bảo lãnh hôn nhân là một trong những loại visa phổ biến ở Úc, và để được xét duyệt nhanh và tăng khả năng thành công quý vị cần lưu ý một số yếu tố sau đây khi chuẩn bị hồ sơ. Minh bạch trong ràng buộc tài chính Đây thường là câu hỏi đầu tiên khi…

Xem thêm