You are here

5 lời đồn đại sai lầm về đầu tư định cư EB-5

lời đồn eb-5

Có một vài sự thật hoàn toàn sai đang lan truyền trong cộng đồng lớn xung quanh tùy chọn đầu tư trực tiếp của Chương trình EB-5.

Dưới đây là 5 điều sai lầm phổ biến nhất:

<h3> Số tiền đầu tư trực tiếp tối thiểu là 1 triệu USD.

Khoản đầu tư thấp hơn 500.000 đô la không giới hạn ở các khoản đầu tư của trung tâm khu vực. Các khoản đầu tư trực tiếp có thể đủ điều kiện nhận số tiền thấp hơn nếu chúng nằm trong khu vực trọng điểm về việc làm được nhắm mục tiêu. Nếu nó nằm ngoài khu vực trọng điểm việc làm được nhắm mục tiêu thì số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết là 1 triệu đô la.

<h3> Người nộp đơn xin đầu tư định cư EB-5 phải là một doanh nhân.

Không hề có yêu cầu qui định một nhà đầu tư trực tiếp EB-5 phải là một doanh nhân có kinh nghiệm. Các nhà đầu tư EB-5 có thể là các doanh nhân và thường là như vậy, nhưng không có yêu cầu nào trong luật cả.

<h3> Các nhà đầu tư trực tiếp phải tham gia vào việc quản lý hàng ngày của dự án của họ.

Mọi người thường hiểu lầm các yêu cầu tham gia của nhà đầu tư EB-5 và không chính xác khi nói rằng các khoản đầu tư của trung tâm khu vực đều được quản lý thụ động trong khi các khoản đầu tư trực tiếp đều được quản lý một cách chủ động hơn. Không loại đầu tư nào là đầu tư thụ động. Cả nhà đầu tư trung tâm khu vực và nhà đầu tư trực tiếp đều có thể quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp hoặc họ có thể là nhà hoạch định chính sách.

<h3> Yêu cầu tạo việc làm cho đầu tư trực tiếp khó khăn hơn so với đầu tư trung tâm khu vực.

Cả nhà đầu tư trung tâm khu vực và nhà đầu tư trực tiếp phải được ghi nhận với việc tạo ra 10 công việc toàn thời gian cho công nhân đủ điều kiện ở Hoa Kỳ. Đầu tư trực tiếp phải tạo việc làm trực tiếp. Các công việc trực tiếp là các nhân viên trong biên chế làm việc tại chính doanh nghiệp đầu tư. Các trung tâm khu vực có thể tính các công việc gián tiếp và công việc gây ra như các công việc trực tiếp. Mặc dù điều này nghe có vẻ có lợi hơn, nhưng thường là do các dự án trung tâm khu vực có quy mô lớn hơn các dự án trực tiếp. Để có thể tiếp nhận nhiều nhà đầu tư hơn, họ phải có khả năng tạo ra một lượng lớn công việc và số lượng việc làm trực tiếp thường không đủ. Do đó, cho dù nó có lợi hay không số việc làm được tạo ra phụ thuộc nhiều hơn vào kế hoạch kinh doanh của dự án cụ thể và phương pháp tạo việc làm.

<h3>Đầu tư trực tiếp không thể gộp tiền từ nhiều nhà đầu tư.

Nếu doanh nghiệp thương mại mới có thể tạo đủ công ăn việc làm để đáp ứng nhiều yêu cầu chương trình của nhà đầu tư EB-5, thì sẽ không có vấn đề gì với quỹ gộp từ nhiều nhà đầu tư cho một khoản đầu tư trực tiếp. Mỗi nhà đầu tư vẫn cần phải đầu tư vốn tối thiểu vào dự án. Đầu tư trực tiếp cũng có thể huy động vốn từ các nguồn khác ngoài EB-5 như đầu tư trong nước.

Related posts

Leave a Comment