You are here

Các lựa chọn đầu tư EB-5- giải pháp khôn ngoan cho bạn

Chương trình Đầu tư Nhập cư (còn gọi là đầu tư EB-5) là một chương trình thị thực theo đó được cấp cho một cá nhân người nước ngoài đầu tư một khoản vốn nhất định vào một doanh nghiệp thương mại mới. Đầu tư có thể được thực hiện bằng hai cách:  riêng lẻ (trực tiếp), hoặc  thông qua trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt.

  1. Đầu tư trực tiếp và đầu tư trung tâm khu vực

Theo phương pháp trực tiếp, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp chứ không phải là người trung gian. Số tiền đầu tư tối thiểu là 1 triệu đô-la, trừ phi doanh nghiệp nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA), trong trường hợp đó mức đầu tư tối thiểu là 500.000 đô la. Một đặc điểm phân biệt chính của phương pháp trực tiếp là khi nộp đơn xin cấp thị thực, nhà đầu tư phải chứng minh rằng đầu tư của họ sẽ trực tiếp (chứ không gián tiếp) tạo ra việc làm toàn thời gian cho ít nhất 10 nhân viên đủ tiêu chuẩn trong vòng hai năm kể từ ngày được chấp thuận của thị thực. Việc làm trực tiếp là việc thực tế và có thể nhận dạng (nhân viên W-2), và nằm trong doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu tạo việc làm này, các nhà đầu tư trực tiếp cũng phải đáp ứng một số yêu cầu pháp lý khác liên quan đến tất cả các nhà đầu tư EB-5 (không chỉ trực tiếp), bao gồm việc thành lập “doanh nghiệp thương mại mới”, sự tham gia của nhà đầu tư vào quản lý doanh nghiệp , và nếu có thể, vị trí của doanh nghiệp trong TEA.

Đầu tư EB5 giải pháp khôn ngoan cho các nhà đầu tư
  1. Trung tâm vùng Khái niệm cơ bản

Trong phương pháp trung tâm khu vực, cá nhân nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp thông qua trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt. Số tiền đầu tư tối thiểu là $ 1 triệu, hoặc $ 500,000 nếu trung tâm khu vực nằm trong một TEA. Hầu hết, nhưng không phải tất cả, các trung tâm khu vực được đặt tại TEAs. Không giống nhà đầu tư trực tiếp, một nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể đáp ứng yêu cầu tạo việc làm bằng cách tạo ra các công việc toàn thời gian trực tiếp hoặc gián tiếp cho ít nhất mười nhân viên trong vòng hai năm kể từ khi có đơn xin cấp thị thực. Các công việc gián tiếp là những công việc được tạo ra bên dưới do sự phân tán của trung tâm khu vực đối với các doanh nghiệp thương mại mới. Hơn nữa, bởi vì một trung tâm khu vực được chính phủ phê chuẩn trước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nhà đầu tư trung tâm khu vực nói chung sẽ không phải tiến hành điều tra và phân tích độc lập để chứng minh trong đơn xin cấp thị thực rằng yêu cầu tạo việc làm đã được đáp ứng, doanh nghiệp thương mại đã được thành lập hoặc nhà đầu tư sẽ tham gia quản lý doanh nghiệp. Bởi vì hầu hết các trung tâm khu vực cũng được chính phủ chấp thuận trước khi đặt tại TEA, gánh nặng chứng minh của nhà đầu tư thường được làm sáng tỏ hơn nếu số tiền đầu tư giảm là 500.000 USD.

Lựa chọn khu vựa để phát triển doanh nghiệp của bạn là điều cần thiết
  1. Chọn phương pháp đầu tư

Mặc dù phương pháp trung tâm khu vực có thể ít gánh nặng ở nhiều khía cạnh, nhưng nó có thể không hấp dẫn các nhà đầu tư EB-5. Nếu cá nhân muốn bắt đầu kinh doanh riêng của mình hoặc mở rộng mô hình trước, và do đó tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ hơn về đầu tư và hoạt động của công ty, phương pháp trực tiếp có thể là lựa chọn tốt hơn. Thực tế, sự cần thiết phải có được nơi ở vĩnh viễn thông qua đầu tư trực tiếp chỉ đơn giản có thể là một mục tiêu ban đầu của doanh nghiệp nước ngoài nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, vì các dự án kinh doanh có xu hướng có cơ hội thành công cao hơn tại các khu vực có điều kiện kinh tế tốt hơn, các nhà đầu tư tìm cách tối đa hóa lợi nhuận có thể tìm thấy nhiều lựa chọn hơn bằng cách đầu tư trực tiếp hơn là ở trung tâm khu vực, hầu hết đều nằm trong TEAs. Hơn nữa, kiểm soát kinh doanh lớn hơn có thể tạo điều kiện cho việc thu thập chứng cứ dễ dàng hơn để chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu pháp lý, do đó làm giảm bớt một số gánh nặng cho các nhà đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên, động lực kinh doanh mạnh mẽ một mình không đủ để làm cho phương pháp trực tiếp là một lựa chọn tốt, vì các yếu tố khác phải được xem xét. Quan trọng nhất là nhà đầu tư phải xem xét tính khả thi của việc tạo ra công việc thực tế, xác định được toàn thời gian trong doanh nghiệp cho ít nhất mười nhân viên đủ tiêu chuẩn.

Ở đầu kia, sự gián tiếp của phương pháp trung tâm khu vực có thể thu hút các nhà đầu tư ít kinh doanh hơn. Các nhà đầu tư trung tâm khu vực có thể tận dụng các đơn vị kinh tế được thành lập, được chính phủ chấp thuận thay vì dành thời gian và năng lượng để xây dựng doanh nghiệp của mình. Hơn nữa, ngoài việc mang gánh nặng bằng chứng rõ ràng hơn, các nhà đầu tư trung tâm khu vực có địa điểm thường trú cũng sẽ có nhiều cơ hội di chuyển về địa lý hơn trong và ngoài nước Hoa Kỳ vì họ không bị ràng buộc vào vị trí của doanh nghiệp thương mại cũng như những nhà đầu tư trực tiếp trực tiếp hơn tham gia đầu tư của họ. Tuy nhiên, đầu tư thông qua trung gian của một trung tâm khu vực không loại bỏ tầm quan trọng của sự siêng năng. Các cá nhân quan tâm đến đầu tư trung tâm khu vực sẽ muốn xem xét các bằng cấp của các trung tâm khu vực hiện có và các doanh nghiệp trực thuộc, bao gồm thông tin về sự chấp thuận của chính phủ, kinh nghiệm đầu tư, thành công trong việc tạo việc làm, triển vọng tài chính và tỷ lệ phê duyệt đơn xin thị thực. Tất cả các nhà đầu tư EB-5 cần lưu ý Tất cả cá nhân người nước ngoài xem xét chương trình EB-5 cần tham vấn luật sư nhập cư để lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ. Họ nên đặt câu hỏi về các vấn đề bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề được thảo luận ở các đoạn trước để có thể xem xét các tính năng liên quan đến tình hình của một cá nhân khi quyết định phương pháp đầu tư thích hợp và sự phù hợp của chương trình EB-5 chung.

Chương trình EB5 giúp các doanh nghiệp phát triển tốt hơn

Các kế toán viên (một số được chứng nhận và được gọi là CPA) thường hỗ trợ các học viên EB-5 ở nhiều giai đoạn khác nhau của chương trình EB-5. Các kế toán giúp duy trì hồ sơ tài chính và cung cấp các báo cáo rất quan trọng đối với quá trình xin thị thực EB-5. Một trong những nhiệm vụ EB-5 quan trọng nhất của kế toán chứng minh rằng tất cả các quỹ đầu tư đều bắt nguồn từ các nguồn hợp pháp. Các kế toán viên có thể làm cho đơn xin thị thực EB-5 dễ dàng hơn để chứng minh rằng dự án visa EB-5 của họ sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu tài chính của USCIS. Điều này bao gồm giúp người nộp đơn I-526 và I-829.

Các kế toán viên cũng là nguồn tài nguyên quan trọng cho các Trung tâm Vùng EB-5. Các kế toán giúp chuẩn bị tài liệu tài chính cần thiết để nộp đơn I-924 để chỉ định trung tâm khu vực. Kế toán cũng rất quan trọng để cung cấp bằng chứng rằng tất cả các yêu cầu của chương trình đang được đáp ứng trên các báo cáo I-924A hàng năm phải được nộp cho USCIS.

Một kế toán có kinh nghiệm với đầu tư EB-5 nên có thể cung cấp một loạt các dịch vụ thuế, bao gồm:

  • Kế hoạch thuế cá nhân
  • Tạo, triển khai và quản lý cơ cấu tổ chức của Hoa Kỳ
  • Tổ chức lại hoạt động của công ty hiện tại (nước ngoài / U.S.)
  • Hoạt động chung của công ty
  • Kế hoạch bất động sản

    Visa EB5

Related posts

Leave a Comment