You are here

Các yếu tố giúp hồ sơ định cư Úc diện hôn nhân thành công

Định cư Úc diện bảo lãnh hôn nhân là một trong những loại visa phổ biến ở Úc, và để được xét duyệt nhanh và tăng khả năng thành công quý vị cần lưu ý một số yếu tố sau đây khi chuẩn bị hồ sơ.

Minh bạch trong ràng buộc tài chính

Đây thường là câu hỏi đầu tiên khi Bộ Di trú cân nhắc hồ sơ của quý vị. Ràng buộc tài chính giữa 2 người có thể bao gồm: sử dụng chung một tài khoản ngân hàng để chi tiêu những chi phí chung trong sinh hoạt hôn nhân, đồng sở hữu đất đai, nhà cửa…

Nếu các cặp đôi bị hạn chế về khoảng cách địa lý, không sống chung hàng ngày với nhau thì sẽ có những hạn chế trong việc sử dụng chung tài chính. Khi đó, Bộ Di trú sẽ yêu cầu quý vị giải trình minh bạch nếu giữa hai người vẫn có những khoản tiền ra vào tài khoản chung.

Khi lý giải yếu tố ràng buộc tài chính, bản tường trình của quý vị cần có yếu tố logic nhất định, đảm bảo tính hợp lý, tự nhiên, rõ ràng cho Bộ Di trú cảm thấy thỏa đáng.

Cần lưu ý các yếu tố tài chính để hồ sơ bảo lãnh định cư Úc diện hôn nhân đạt thành công cao.

Công khai các mối quan hệ xã hội

Các mối quan hệ chung của 2 người thể hiện khi cùng xuất hiện trong các nhóm cộng đồng xung quanh như một cặp chính thức.

Đầu tiên là mối quan hệ chung với các cơ quan chính phủ Úc như Sở thuế, Bộ An sinh xã hội Centre Link

Cần lưu công khai các mối quan hệ xã hội để hồ sơ bảo lãnh định cư Úc diện hôn nhân đạt thành công cao.

Trong phần kê khai thông tin cá nhân với các cơ quan này, quý vị sẽ đưa ra thông tin liên quan tới tình trạng hôn nhân và thông tin cá nhân của bạn đời. Do đó, trong phần khai báo này với hồ sơ bảo lãnh hôn nhân cần có sự nhất quán thông tin và trung thực với Bộ Di trú.

Nếu Bộ Di trú xác minh thông tin với các cơ quan chính phủ khác và thấy có sự gian dối thì xác suất thành công của hồ sơ bảo lãnh bạn đời định cư Úc là rất thấp.

Thứ hai, đó là mối quan hệ chung của hai người trong gia đình, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp,…

Công khai các mối quan hệ chung của hai người trong gia đình, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Bộ Di trú có thể dùng số điện thoại được cung cấp trong hồ sơ để tìm ra các tài khoản mạng xã hội của 2 người nhằm xem xét mức độ tương tác, hình ảnh chung.. giữa hai người. Đương nhiên, các xem xét này hoàn toàn không phải là yếu tố bắt buộc nhưng nếu không tìm ra mối liên hệ rõ ràng, nhân viên Bộ Di trú có thể đặt nghi vấn và cần giải trình từ cả hai phía. Trong việc giải trình đưa ra nguyên nhân, hai bên phải có sự nhất quán, nếu không hồ sơ sẽ giảm tính thuyết phục và có khả năng bị bác bỏ.

Ở trường hợp khác, các cặp đôi gặp khó khăn khi không có sự chấp thuận của hai bên gia đình, thậm chí là ngăn cản nên bằng chứng về sự xuất hiện công khai cùng nhau có thể bị hạn chế. Khi đó, hai người cần chủ động tường trình rõ tình trạng của mình với Bộ Di trú. Hoặc có thể tìm kiếm các bằng chứng liên hệ với bạn bè, đồng nghiệp cũng như những bằng chứng khác về yếu tố gắn bó tình cảm bền chặt từ cả hai phía.

Đời sống sinh hoạt giữa hai người khi bảo lãnh định cư Úc

Bộ Di trú cũng sẽ cân nhắc tính hoà hợp trong đời sống chung của hai người, cụ thể là những sinh hoạt và những phân công công việc trong đời sống chung. Thông thường, các hồ sơ thường xem nhẹ và bỏ qua các chi tiết này trong bản tường trình. Quý vị có thể đưa ra những bằng chứng trong đời sống chung để khẳng định sự gắn bó lâu dài và tính bền vững của mối quan hệ.

Nếu hai người không có điều kiện chung sống, quý vị cần chủ động nêu rõ những ngăn trở này trong bản tường trình không nên chờ tới khi Bộ Di trú xét hỏi mới liệt kê.

Sự sâu sắc, độ gắn kết của tình cảm

Yếu tố con cái chung cũng chưa được xem là thuyết phục để chứng minh cho độ gắn bó về mặt tình cảm. Dưới góc nhìn của Bộ Di trú, đây chỉ là bằng chứng gắn kết về mặt sinh lý chứ chưa phải bằng chứng về tình cảm.

Độ gắn kết tình cảm đóng vai trò quan trọng để hồ sơ bảo lãnh định cư Úc diện hôn nhân đạt thành công cao.

Bộ Di trú có thể xem xét tới thời gian gắn bó, những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người, tin nhắn, những cuộc nói chuyện giữa cả hai, v.v. Những mối quan hệ đã qua thăng trầm và thử thách sẽ được xem là có khả năng bền vững hơn, và cũng là một điểm cộng cho đơn xin bảo lãnh.

Related posts

Leave a Comment