You are here

Tìm hiểu về Québec và môi trường kinh doanh để đầu tư (phần 2)

Hiểu được quá trình lựa chọn Trước khi nộp đơn của bạn, điều quan trọng là phải đọc các quy tắc nhập cư,  thủ tục và thông tin liên quan đến thời gian nhận đơn của Giấy chứng nhận nhập cư Québec. Chuẩn bị đơn của bạn Chuẩn bị đơn của bạn một cách cẩn thận để đảm bảo xử…

Xem thêm

Tìm hiểu về Québec và môi trường kinh doanh để đầu tư

Có nhiều lý do chính đáng để định cư và đầu tư ở Québec. Được thông báo rõ ràng sẽ cho phép bạn đưa ra quyết định đúng. Kế hoạch di dân và kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ dựa trên cơ sở kết quả. Québec cung cấp nền kinh tế đa dạng, năng động, hiện đại và hướng…

Xem thêm