You are here

Chương trình Kinh nghiệm Định cư Quebec (PEQ)

Chương trình kinh nghiệm định cư Quebec

Chương trình Kinh nghiệm Định cư Quebec, hoặc PEQ (Chương trình de l’expérience québécoise) đã được tạo ra để giúp các công nhân nước ngoài và sinh viên quốc tế trong quá trình chuyển đổi Quebec sang công dân thường trú Canada.

Định cư Quebec theo PEQ là một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, đương đơn phải hội đủ điều kiện để nộp đơn xin Giấy Chứng Nhận Tuyển Chọn Quebec (Certificat de sélection du Québec, hoặc CSQ). Tài liệu này biểu thị rằng người nộp đơn đã được chính phủ Quebec phê chuẩn để giải quyết vĩnh viễn. Với một CSQ, người nộp đơn có thể áp dụng cho chính phủ liên bang để thường trú tại Canada. Giai đoạn này chỉ là để kiểm tra các vấn đề y tế và an ninh tiềm ẩn.

Chương trình kinh nghiệm định cư Quebec 2

Một điều quan trọng cần lưu ý về Chương trình Trải nghiệm Quebec là các ứng viên phải chứng minh các kỹ năng diễn đạt và hiểu biết bằng tiếng Pháp trình độ trung cấp hoặc tốt hơn để được coi là đủ điều kiện. Bằng chứng có thể ở các dạng:

  • kết quả kinh nghiệm làm việc được công nhận;
  • hoàn thành khóa học tiếng Pháp trình độ trung cấp nâng cao tại một cơ sở giáo dục được công nhận ở Quebec;
  • một bảng điểm tổng kết cho thấy ứng viên đã hoàn thành ít nhất ba năm nghiên cứu toàn thời gian bậc trung học hoặc sau trung học, sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Pháp;
  • một giấy phép hợp lệ được cấp tại Quebec hoặc một chứng thực hoàn thành các yêu cầu ngôn ngữ của cơ quan chuyên nghiệp.

Những người lao động và sinh viên ở Quebec không hội đủ điều kiện theo PEQ, hoặc do thiếu kỹ năng tiếng Pháp hoặc bằng cách khác, có thể đủ điều kiện để đăng ký hoặc tham gia CSQ theo Chương trình Công nhân có tay nghề cao của Quebec.

Chương trình Kinh nghiệm Quebec: Công nhân nước ngoài

Chương trình kinh nghiệm định cư Quebec

Để có được một CSQ theo Chương trình Kinh nghiệm Quebec, công nhân nước ngoài phải:

  • có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc tại Quebec trong một nghề nghiệp có tay nghề cao (Cấp độ phân loại nghề nghiệp quốc gia O, A, hoặc B) trong 24 tháng trước đó;
  • được sử dụng và có đầy đủ tư cách pháp lý tại Quebec tại thời điểm nộp đơn;
  • chứng minh mức độ thông thạo tiếng Pháp (được đề cập ở mục trên)

Chương trình Kinh nghiệm Định cư Quebec: Sinh viên và sinh viên đã tốt nghiệp

Chương trình Kinh nghiệm Định cư Quebec cung cấp cho sinh viên quốc tế cơ hội để bắt đầu quá trình nhập cư chính thức của họ trước khi hoàn thành nghiên cứu của họ, đặc quyền thường không được cấp ở các tỉnh khác hoặc ở cấp liên bang.

Chương trình kinh nghiệm định cư Quebec

Để có được một CSQ theo Chương trình Kinh nghiệm Quebec, sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp phải:

  • đã nhận được bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục Quebec công nhận trong vòng 36 tháng qua HOẶC hoặc dự kiến ​​hoàn thành chương trình học của mình trong vòng sáu tháng kể từ ngày nộp đơn (đương đơn phải học tại Quebec ít nhất 1.800 giờ, hoặc hai năm);
  • chứng minh mức độ thành thục của khả năng tiếng Pháp (xem ở trên).

Sinh viên tốt nghiệp có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp có thể đủ điều kiện nộp đơn theo chương trình Kinh nghiệm Quebec, nếu họ đáp ứng các yêu cầu.

Trong mọi trường hợp, đương đơn phải ít nhất 18 tuổi và cư trú tại Quebec tại thời điểm nộp đơn, với ý định định cư tại Quebec trên cơ sở thường trú nhân.

Related posts

Leave a Comment