You are here

Cơ hội định cư Úc theo diện bảo lãnh.

Có rất nhiều gia đình mà các thành viên sống xa nhau. Mong muốn được ở gần nhau để dễ dàng quan tâm, chăm sóc cho những người thân yêu của mình là mong muốn của nhiều người. Đám ứng nhu cầu đó, các quốc gia trên thế giới có những điều luật về việc bảo lãnh định cư cho người thân. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về Định cư Úc theo diện bảo lãnh. Nếu bạn quan tâm về vấn đề này, hãy tìm hiểu kỹ để có những thông tin hữu ích nhất.

Nước Úc
 1. Chính sách nhập cư của Úc:

Luật di trú của Úc quy định rằng “đối với công dân Úc, thường trú nhân ở Úc hoặc công dân New Zealand đủ tiêu chuẩn, (định cư) có nghĩa là cư trú hợp pháp tại Úc trong một khoảng thời gian hợp lý.”

Thật không may, “một khoảng thời gian hợp lý” cũng không được định nghĩa trong luật pháp.

Theo chính sách, việc đánh giá” định cư ” tại thời điểm xin cấp thị thực có thể được coi là đáp ứng trừ khi có nhiều thời gian vắng mặt đáng kể trước khi làm đơn xin cấp thị thực (ví dụ như nhà tài trợ đã vắng mặt ở Úc trong hai năm ngay trước khi Ngày nộp đơn, và ở ngoài nước Úc vào thời điểm nộp đơn).

 1. Đối tượng được bảo lãnh

Đối tượng được bảo lãnh Định cư Úc bao gồm:

 • Cha mẹ
 • Người ngẫu phối
 • Con cái: bao gồm con ruột và con nuôi
 • Người chăm sóc: bảo lãnh để chăm sóc cho gia đình bạn như bão mẫu hoặc một người giúp việc.

  Định cư Úc theo diện bảo lãnh cơ hội thành công cao hơn
 • Nếu bạn đang tài trợ cho một người nào đó là khách thăm gia đình
 • Bạn phải là một trong những người sau đây:
 • Một người bà con (cha mẹ, con, vợ / chồng, người phối ngẫu trên thực tế, anh trai

chị, ông bà, cháu, dì, chú, cháu gái, cháu trai).

 • Họ hàng của một người là thành viên của đơn vị gia đình

Đương đơn và người nộp đơn xin thị thực du lịch

Gia đình được Tài trợ hoặc Du lịch (chẳng hạn như vợ / chồng củaanh chị em ruột của bạn)

 • Một thành viên của một quốc hội Úc (Commonwealth, State hoặc lãnh thổ)
 • Một người có thẩm quyền đại diện cho một Khối thịnh vượng chung, tiểu bang

hoặc lãnh thổ của cơ quan chính phủ.

 • Thị trưởng một chính quyền địa phương.

Nếu bạn đã cung cấp tài trợ cho khách truy cập khác

Bạn thường phải chờ đến khi thị thực của họ hết hiệu lực

Trước khi bạn có thể đủ điều kiện để cung cấp tài trợ khác.

 1. Quy định đối với người bảo lãnh:
 • Trong mọi trường hợp, người bảo lãnh phải là công dân Úc hoặc
 • Thường trú ở độ tuổi từ 18 trở lên và Định cư Úc
 • Người bảo lãnh có thể được yêu cầu nộp bằng chứng về việc họ định cư và thường trú tại Úc.Thông tin này có thể bao gồm:
 • Thời gian cư trú đó và thời gian ở Úc;
 • Bằng chứng về việc định cư ở Úc;
 • Sở hữu nhà riêng, kinh doanh hoặc các khoản đầu tư khác, mạng xã hội.
 • Các bản sao của các tài liệu có thể được cung cấp nếu được bản sao của bản sao của Bản Tuyên Ngôn Hoà Bình, Ủy Viên Tuyên Bố hoặc một người được ủy quyền để chứng kiến ​​các tờ khai theo luật định.
 • Bạn không thể chấp nhận đơn xin thị thực người bảo lãnh trừ khi đơn đăng ký có giấy chứng nhận từ Medibank Health Solutions hoặc thư của Medibank Health Solutions được đệ trình thừa nhận rằng việc đánh giá y tế đã bắt đầu.

  Bạn cần chứng minh tài sản
 • Thời gian Định cư Úc của người bảo lãnh:
 • Nếu người bảo lãnh đã cư trú hợp pháp tại Úc trong hai năm, (như khi xin thị thực, giảm thời gian đi du lịch ngắn ngoài nước Úc trong thời gian tối đa bốn tháng), đây thường được coi là “khoảng thời gian hợp lý”.
  Lưu ý: Người bảo trợ có thể thuộc phạm vi này ngay cả khi họ ở ngoài nước Úc vào thời điểm nộp đơn xin thị thực.
 • Nếu người bảo trợ hiện đang ở Úc nhưng đã ở ngoài nước Úc trong hơn bốn tháng trong thời gian hai năm ngay trước ngày nộp đơn xin thị thực, họ phải cung cấp một số bằng chứng chứng minh cho thấy họ đang định cư tại Úc: phiếu thanh toán thuế hàng năm, chứng minh lao động từ người sử dụng lao động hoặc giấy phép kinh doanh, chứng minh mức thu nhập; nếu bạn có con: bằng chứng con của bạn là công dân Úc, giấy tờ đi học của con bạn; bằng chứng về quyền sở hữu nhà hoặc giấy tờ thuê nhà; lý do mà bạn vắng mặt tại Úc.
 • Nếu người bảo trợ không ở Úc, và đã không ở Úc trong hai năm trước khi nộp đơn (giảm thời gian ngắn đi Úc dưới bốn tháng), họ phải cung cấp một số bằng chứng về lý do vắng mặt và xác định rằng họ Đáp ứng yêu cầu Định cư Úc:
 • Bạn cần các bằng chứng rằng mình sẽ ở Úc lâu dài: con cái bạn là công dân Úc, giấy tờ nhà đất, các khoản đầu tư, các đăng ký các dịch vụ tại Úc,…
 • Bạn cần chứng minh lý do vắng mặt ở Úc là hợp lý: công việc của bạn đang phát triển ở nước ngoài, bạn chăm sóc người thân đang bệnh ở nước ngoài. Kèm theo những giấy tờ làm bằng chứng.
 • Đánh giá về khả năng thực hiện cam kết tài trợ của người bảo trợ sẽ được tiến hành như là một phần của việc đánh giá đơn và các nhà tài trợ có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu bao gồm:Bản đánh giá thuế thu nhập mới nhất;
  • Phiếu lương hiện tại của họ hoặc bằng chứng thỏa đáng về thu nhập thay thế;
  • Bằng chứng về tài sản chủ yếu, bao gồm ngân hàng hoặc các tài khoản tương tự, chi tiết về sở hữu bất động sản / xe cơ giới;
  • Xác nhận trách nhiệm pháp lý, như trả nợ mua nhà, thuê, mua bán, thanh toán bằng thẻ tín dụng …;
  (” Bất kỳ kế hoạch nào để thỏa mãn điều kiện” bằng chứng về tài sản lớn “không nên mâu thuẫn với trách nhiệm “)
  • Bất kỳ bằng chứng nào khác có thể giúp thiết lập khả năng của họ để đáp ứng cam kết của họ.
 1. Visa bảo lãnh:
 • Visa kết hôn: Vợ / chồng hoặc hôn thê / hôn thê được phép di cư đến Úc để giải quyết.Các ứng viên di cư đến nước này với thị thực này ban đầu được cho phép các khu Định cư Úc tạm thời sau khi cư trú lâu dài sau một vài năm. Danh mục Đối tác bao gồm: vợ/chồng, người ngẫu phối, người ngẫu phối cùng giới.
 • Visa cho cha mẹ:
 • Visa cha mẹ được cấp cho người nộp đơn có con cái đủ điều kiện ở lại nước này với tư cách là công dân Úc, thường trú nhân, hoặc một công dân đủ điều kiện của New Zealand.Loại visa nhập cư gia đình này ở Úc được bảo trợ bắt buộc bởi con cái cư ngụ tại quốc gia này.
 • Thị thực của phụ huynh Úc được cấp cho cả hai loại lao động và người già.Các đương đơn nhập cư theo cách này có thể xin làm việc tại Úc. Rất ít thị thực dành cho cha mẹ được cấp để tạm thời giải quyết và có thể được thay đổi thành loại vĩnh viễn theo đơn của bạn. Có một lựa chọn cho ‘Visa làm Phụ Cấp’ nhằm đảm bảo việc gia nhập nhanh hơn với mức chi phí cao hơn.
 • Có thể lưu ý rằng mỗi năm có một số Giới hạn thị thực dành cho Cha mẹ được cấp bởi cơ quan nhập cư Úc.Vì lý do này, có một hàng đợi của ứng dụng và bạn có thể phải đợi đến lượt của bạn.
 • Visa cho trẻ em:
 • Tương tự như Visa cha mẹ, một Visa trẻ em cũng được cấp theo một số phân lớp phụ.Nói chung, việc cấp thị thực cho con là điều cần thiết phải được thực hiện bởi một phụ huynh định cư ở Úc, công dân của quốc gia này, hoặc công dân New Zealand đủ tiêu chuẩn.
 • Trong trường hợp trẻ có liên quan ở Úc thì người đó có thể nhập cư với tư cách là người thường trú, người phụ thuộc hoặc người thân bị mồ côi.Trong trường hợp đó, đứa trẻ có liên quan là ứng viên nước ngoài sau đó có thể xin thị thực, thị thực con nuôi, hoặc thị thực tương đối dành cho trẻ mồ côi.

  Bạn được phép nhận con nuôi
 • Visa cho các thành viên khác.

Anh chị em, người thân phụ thuộc, người chăm sóc cũng có thể nhập cư vào Úc ban đầu trên thị thực Định cư Úc tạm thời sau đó có thể thay đổi thành loại vĩnh viễn. Các thị thực gia đình tại Úc được tài trợ bởi công dân Úc; một thường trú nhân của quốc gia này; Và Các công dân New Zealand đủ tiêu chuẩn.

Việc Định cư Úc sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đạt được các điều kiện trên. Hãy chuẩn bị tốt nhất cho mình bạn nhé. Úc là một đất nước hiện đại với nhiều dịch vụ xã hội tiên tiến mà nhiều người mong muốn. Được gần người thân thông qua bảo lãnh và đến một đất nước xinh đẹp là một điều tuyệt vời.

Related posts

Leave a Comment