You are here

Định cư Mỹ – Cánh cửa trở thành công dân Mỹ

 

Quá trình đăng ký quốc tịch để định cư Mỹ có thể mất ít hơn một năm hoặc vài năm. Những người không phải là người thường trú nhưng muốn trở thành công dân Mỹ trước tiên phải nhập cư Mỹ và trở thành thường trú nhân hợp pháp.

 1. Giới thiệu chung:

Một khi họ trở thành thường trú nhân, một quá trình chỉ có một mình có thể mất vài năm, họ sẽ cần ở lại và định cư Mỹ thường trú trong năm năm, mà không bị vắng mặt kéo dài. Một khi năm năm trôi qua, họ sẽ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch. Nếu họ tham gia tích cực vào lực lượng vũ trang Mỹ hoặc kết hôn với công dân Mỹ, yêu cầu về nơi ở có thể nhỏ hơn nhiều. Ví dụ: một người kết hôn với một công dân Mỹ chỉ có thể phải đợi ba năm sau khi nhận được thường trú để xin đăng ký quốc tịch Mỹ.

Mỹ- quốc gia đáng để định cư

Đối với những người thường trú đã định cư Mỹ trong khoảng thời gian yêu cầu, quy trình đăng ký quốc tịch Mỹ thực tế có thể kéo dài từ sáu tháng đến một năm hoặc thậm chí nhiều hơn. Để bắt đầu quá trình nhập quốc tịch, người nhập cư sẽ phải nộp Mẫu Đơn N-400 của Mỹ và Nhập cư Mỹ (USCIS), Đơn xin nhập quốc tịch. Bất kỳ sai lầm nào trong mẫu đơn này có thể trì hoãn quá trình, vì vậy điều quan trọng là phải điền đầy đủ vào đơn xin công dân một cách chính xác và đầy đủ. Các ứng viên có thể muốn được trợ giúp thêm với quá trình nộp đơn để đảm bảo rằng yêu cầu về quốc tịch của họ không bị trì hoãn do một sai lầm có thể ngăn ngừa được.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Một khi đơn đã được xem xét bởi USCIS và đã được chấp nhận, người nộp đơn sẽ được lên kế hoạch cho một cuộc kiểm tra công dân và phỏng vấn. Một lần nữa, phải mất bao lâu cho USCIS để lên lịch cuộc phỏng vấn sẽ phụ thuộc vào địa điểm của họ và nơi họ nộp đơn xin công dân. Một số huyện có danh sách chờ đợi lâu hơn các huyện khác.

Một khi những người nộp đơn đã làm bài kiểm tra quốc tịch, họ sẽ cần phải đợi trung bình từ một ngày đến 180 ngày để có thể lấy lời tuyên thệ và trở thành công dân Mỹ lại, khu vực nơi họ sinh sống sẽ xác định thời gian chờ. Vì khoảng thời gian đưa ra để xử lý các yêu cầu về quyền công dân có thể khác nhau rất nhiều, người nộp hồ sơ N-400 có thể theo dõi tình trạng nộp hồ sơ xin thị thực trực tuyến của họ. Điều này có thể giúp cho họ một cảm giác bao lâu tiến trình sẽ mất.

2.Đủ điều kiện cho Giấy chứng nhận quốc tịch

Để có được một Giấy chứng nhận quốc tịch, đương đơn nộp cho USCIS:

 • Đơn xin cấp Giấy công dân (Mẫu N-600), nếu đương đơn tự động lấy hoặc có quốc tịch khi sinh

  Mẫu đơn đăng ký định cư Mỹ
 • Đơn xin cấp giấy phép và cấp Giấy chứng nhận theo Mục 322 (Mẫu N-600K) cho trẻ em của một công dân Mỹ cư ngụ ở bên ngoài Mỹ.

Đơn phải được nộp theo đúng hướng dẫn của mẫu đơn và với lệ phí thích hợp. Ngoài ra, đơn phải bao gồm bất kỳ bằng chứng hỗ trợ. Đơn xin cấp giấy phép và cấp Giấy chứng nhận theo Mục 322 chỉ có thể được nộp nếu trẻ dưới 18 tuổi. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quốc tịch có thể được nộp trước hoặc sau khi đứa trẻ tròn 18 tuổi.

Nếu người tuyên bố là công dân từ 18 tuổi trở lên, người đó phải xác định rằng anh ta đã đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn để được công dân và định cư Mỹ,  cấp giấy chứng nhận. Nếu đơn xin dành cho trẻ dưới 18 tuổi, người nộp đơn xin thay mặt cho đứa trẻ phải xác định rằng đứa trẻ đó đã đạt được các yêu cầu về tính đủ điều kiện thích hợp

3. Nội dung

Giấy chứng nhận quốc tịchThông tin về người nộp đơn

Giấy chứng nhận quốc tịch có chứa thông tin xác định người đó và xác nhận quốc tịch Mỹ của bạn. Cụ thể, Giấy chứng nhận quốc tịch có:

 • Số đăng ký USCIS
 • Tên đầy đủ
 • Tình trạng hôn nhân
 • Nơi cư trú
 • Quê hương
 • Ảnh chụp
 • Chữ ký của người nộp đơn
 • Mô tả khác: giới tính, ngày sinh và chiều cao.
 • Thông tin bổ sung về Giấy chứng nhận quốc tịch
 • Số chứng chỉ
 • Báo cáo của Giám đốc USCIS cho biết rằng người nộp đơn đã tuân thủ tất cả các yêu cầu về quyền công dân theo luật của Mỹ
 • Ngày người đó trở thành công dân Mỹ
 • Ngày phát hành.
 • Dấu hiệu DHS và chữ ký của Giám đốc là cơ quan có chứng nhận được cấp.

  Visa Mỹ
 1. Các Thay đổi đối với Tên hoặc Ngày tháng Năm Sinh theo Lệnh Tòa

Thay đổi ngày sinh trên Giấy chứng nhận quốc tịch

USCIS công nhận rằng ngày sinh của trẻ em sinh ra ở nước ngoài không phải lúc nào cũng được ghi chép chính xác ở các quốc gia mà chúng sinh ra. Ví dụ, một đứa con nuôi có ngày sinh (DOB) chưa được biết có thể đã được giao một DOB ước tính, hoặc DOB có thể đã được ghi chép hoặc dịch sai từ lịch không phải lịch Gregorian.

Trong những trường hợp này, DOB không chính xác hoặc ước tính được ghi trên hồ sơ sinh nƣớc ngoài của đứa trẻ và trở thành một phần của hồ sơ USCIS. Một khi ở Mỹ, phụ huynh có thể lấy bằng chứng y khoa cho biết DOB trong hồ sơ lưu trú nước ngoài và hồ sơ USCIS là không chính xác và họ có thể chọn lấy bằng chứng về DOB được sửa chữa từ quốc gia cư trú.

USCIS sẽ cấp Giấy chứng nhận Quốc tịch với DOB đã được sửa chữa trong trường hợp người nộp đơn, hoặc nếu người nộp đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã có tài liệu do nhà nước cấp từ nơi cư trú của đứa trẻ với một DOB sửa chữa. Một tài liệu do nhà nước ban hành bao gồm:

 • Lệnh tòa án
 • Giấy khai sinh
 • Giấy chứng nhận nhận sinh ngoài nước
 • Giấy khai sinh ở nước ngoài
 • Hồ sơ lưu trữ nhà nước tương tự khác do nơi cư trú của trẻ em phát hành.

Trong trường hợp USCIS đã cấp Giấy chứng nhận quốc tịch, người nộp đơn có thể yêu cầu thay đổi Giấy chứng nhận quốc tịch với một DOB sửa chữa bằng cách nộp đơn xin cấp giấy phép nhập tịch thay thế (mẫu N-565) với mức phí thích hợp.

Thay đổi tên pháp lý trên Giấy chứng nhận quốc tịch

Mỹ lá cờ tiên phong trong việc định cư

Nói chung, một Giấy chứng nhận quốc tịch bao gồm tên pháp lý đầy đủ của người nộp đơn như tên xuất hiện trên hồ sơ nước ngoài của đương đơn khai sinh. USCIS sẽ cấp Giấy chứng nhận quốc tịch với tên khác với hồ sơ khai sinh nước ngoài của đương đơn trong trường hợp người nộp đơn, hoặc người nộp đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, đã nhận được lệnh của tòa án Mỹ để chứng minh một thay đổi tên hợp pháp.

Nếu USCIS đã cấp Giấy chứng nhận quốc tịch, người nộp đơn có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quốc tịch thay thế bằng cách nộp đơn xin cấp giấy chứng tử danh / quốc tịch (mẫu N-565) với mức phí thích hợp.

USCIS không hỗ trợ quá trình xử lý đơn xin đổi tên qua tòa án cho những người nộp đơn xin Giấy chứng nhận quốc tịch (mẫu N-600). Người nộp đơn, cha mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp phải nộp đơn xin đổi tên với tòa có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

4. Phát hành Giấy chứng nhận quốc tịch định cư Mỹ lâu dài:

Nói chung, USCIS cấp Giấy chứng nhận Quốc tịch sau khi một nhân viên chấp nhận đơn của người đó và người đó đã lấy Lời Tuyên ngôn trung thành, nếu có, trước khi một viên chức USCIS được chỉ định. USCIS sẽ không cấp Giấy chứng nhận quốc tịch cho người không trả lại Thẻ cư trú dài hạn (PRC) hoặc Thẻ Đăng ký người nước ngoài (ARC) chứng minh người đó thường trú hợp pháp. Nếu người đó xác lập rằng thẻ của họ bị mất hoặc bị phá hủy, USCIS có thể từ bỏ yêu cầu trả lại thẻ

Nếu USCIS từ bỏ yêu cầu tuyên thệ đối với một người, USCIS cấp giấy chứng nhận sau khi chấp thuận đơn xin cấp giấy chứng nhận của mình. Trong các trường hợp như vậy, USCIS cấp giấy chứng nhận trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm cho phụ huynh hoặc người giám hộ trong các trường hợp liên quan đến trẻ em dưới 18 tuổi hoặc cho người hoặc người giám hộ nếu có) trong các trường hợp có người từ 18 tuổi trở lên.

(* Lưu ý:

–  Mẫu N-565: Phí nộp đơn $555.

– Mẫu N- 600: Phí nộp đơn $ 1,170, (lệ phí này áp dụng ngay cả khi bạn nộp đơn làm con nuôi hoặc là con của cựu chiến binh hoặc thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ. Không có phí nếu bạn là thành viên hoặc cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Mỹ)

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment