You are here

Định cư Quebec

định cư Quebec

Cập nhật: Vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, Chính phủ Quebec đã công bố một hệ thống di trú ‘biểu hiện quan tâm’ theo phong cách Express Entry mới để quản lý các ứng dụng theo Chương trình Công nhân có tay nghề cao của hệ thống định cư Quebec.

Di dân đến Quebec được tiến hành một cách độc đáo, tách biệt với các tiêu chí lựa chọn của chính phủ Canada. Các cá nhân và gia đình muốn trở thành thường trú nhân kinh tế của Canada và cư trú tại một địa điểm ở tỉnh Quebec, chẳng hạn như Montreal, phải trải qua hệ thống định cư Quebec.

Người nộp đơn định cư Quebec trải qua một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, họ phải hội đủ điều kiện và có được Chứng nhận Tuyển chọn Quebec (Certificat de sélection du Québec, hoặc CSQ). Tài liệu quan trọng này biểu thị rằng người nộp đơn đã được chọn để định cư tại Quebec.

Thứ hai, chủ sở hữu CSQ được phê duyệt có thể áp dụng cho chính phủ liên bang cho thường trú nhân Canada. Chính phủ liên bang chủ yếu quan tâm đến các vấn đề sức khỏe và tội phạm, chứ không phải là vốn nhân lực, kỹ năng và các yếu tố kinh nghiệm mà người nộp đơn đã được chính phủ Quebec phê duyệt.

Cần lưu ý rằng mặc dù Quebec vẫn giữ quyền kiểm soát việc lựa chọn những người nhập cư kinh tế cho tỉnh, những người nộp đơn trong Nhóm Gia đình và những người yêu cầu tị nạn tại Canada cũng có thể được thừa nhận một cách liên tục. Khả năng của Pháp đối với người di cư kinh tế phụ thuộc vào chương trình và hoàn cảnh cá nhân của cá nhân. Đối với người di cư phi kinh tế, khả năng của Pháp không phải là yếu tố trong lựa chọn.

Có một số cách để bảo mật CSQ thông qua các chương trình kinh tế, được giải thích dưới đây. Nhưng trước tiên, hãy làm rõ một số thuật ngữ sai phổ biến:

  • Quebec không tham gia vào hệ thống nhập cảnh Express Entry.
  • Người định cư Quebec không cần tham gia Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).
  • Khả năng tiếng Pháp không phải là một yêu cầu đối với việc định cư Quebec (nhưng nó có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều).
  • Những người tham gia chương trình Kinh nghiệm Quốc tế Canada (IEC) có thể sống và làm việc tại Quebec.

Các chương trình định cư Quebec

Quebec cung cấp một loạt các chương trình nhập cư. Để xem lại các tiêu chí và quy trình hoàn chỉnh cho từng chương trình, chỉ cần nhấp vào tên chương trình.

Nhập cư vào Quebec: các chương trình dành cho công nhân và sinh viên tốt nghiệp

  • Chương trình Công nhân có tay nghề cao của Quebec
  • Chương trình trải nghiệm Quebec

Nhập cư đến Quebec: các chương trình kinh doanh

  • Chương trình đầu tư di dân Quebec
  • Chương trình Doanh nhân Quebec
  • Chương trình tự doanh của Quebec

Related posts

Leave a Comment