You are here

Express Entry: Giải thích về hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS)

Express Entry: Giải thích về hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS)

Hệ thống lựa chọn nhập cảnh Express Entry của Canada sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) để xếp hạng và chọn những cá nhân đủ điều kiện di dân sang Canada theo các chương trình nhập cư kinh tế liên bang.

Khi Di Trú, Người Tỵ Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) thực hiện rút thăm từ nhóm ứng cử viên này, các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất sẽ nhận được Lời mời Ứng tuyển (ITA) để thường trú. Những trận hòa này diễn ra thường xuyên, khoảng hai hoặc ba lần mỗi tháng. Hệ thống xếp hạng toàn diện là một hệ thống cạnh tranh năng động – càng tích lũy nhiều điểm, bạn càng có nhiều khả năng được mời áp dụng.

Trước khi được chỉ định một điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện, trước tiên các cá nhân phải đủ điều kiện theo một trong các chương trình sau:

 • Lớp công nhân có tay nghề cao cấp liên bang
 • Lớp giao dịch có tay nghề liên bang
 • Lớp trải nghiệm Canada

Các thí sinh trong hồ bơi được chỉ định một điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện trong tổng số 1.200.

Đối với những người nộp đơn không có vợ / chồng hoặc đối tác pháp luật chung, có:

 • Có tới 500 điểm cho các nhân tố cốt lõi của con người, bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc của Canada;
 • Có tới 100 điểm cho các yếu tố chuyển giao kỹ năng
 • Có tới 600 điểm cho các yếu tố bổ sung (bao gồm đề cử cấp tỉnh, đề nghị tuyển dụng, kinh nghiệm học tập tại
 • Canada, anh chị em ruột ở Canada, và / hoặc khả năng tiếng Pháp).

Đối với các ứng cử viên có vợ / chồng hoặc người phối ngẫu chung, có:

 • Có tới 460 điểm cho các nhân tố cơ bản của người nộp đơn chính;
 • Lên đến 40 điểm cho các yếu tố nhân lực cốt lõi của vợ / chồng hoặc đối tác luật chung;
 • Có tới 100 điểm cho các yếu tố chuyển giao kỹ năng; và
 • Lên đến 600 điểm có sẵn cho các yếu tố bổ sung.

<h3>Tuổi tác<h3>

Ứng cử viên đơn lẻ có thể được trao đến 110 điểm cho độ tuổi và giảm dần cho đến trên 45 tuổi. Các thí sinh có vợ / chồng hoặc bạn đời có thể nhận tới 100 điểm

<h3>Cấp độ giáo dục</h3>

Có tới 150 điểm cho trình độ học vấn, thay đổi với cá nhân, người phối ngẫu / đối tác (PA) hoặc cặp vợ chồng.

 • Ít hơn trung học (cao) ủy nhiệm 0 điểm
 • Chứng chỉ trung học 30; 28 cho PA; 2 cho vợ / chồng
 • Chương trình sau trung học một năm 90; 84 cho PA; 6 cho vợ / chồng
 • Chương trình sau trung học hai năm 98; 91 cho PA; 7 cho vợ / chồng
 • Chương trình sau trung học từ 3 năm trở lên 120; 112 cho PA; 8 cho vợ / chồng
 • Hai hoặc nhiều chương trình hậu trung học, trong đó ít nhất một chương trình được hoàn thành sau một chương trình hậu trung học từ ba năm trở lên 128; 119 cho PA; 9 cho vợ / chồng
 • Trình độ chuyên môn của Thạc sĩ hoặc định cư nghiên cứu 135; 126 cho PA; 10 cho vợ / chồng
 • Tiến sĩ (PhD) 150; 140 cho PA; 10 cho vợ / chồng

<h3>Khả năng ngôn ngữ đầu tiên (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)</h3>

Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB). Điểm trong biểu đồ này là cho mỗi khả năng ngôn ngữ: nói, viết, đọc và nghe. Do đó, một ứng cử viên có thể nhận được tới 136 điểm (34 × 4); một ứng cử viên có vợ / chồng hoặc người phối ngẫu đi cùng có thể nhận được tới 148 điểm (32 × 4 cộng với 5 × 4).

Đối với mỗi khả năng ngôn ngữ 34 điểm; 32 điểm cho PA; 5 điểm cho vợ / chồng

 • CLB 3 hoặc thấp hơn 0 điểm
 • CLB 4: 6 cho cá nhân đơn lẻ; 6 cho PA; 0 cho vợ / chồng
 • CLB 5: 6 cho cá nhân đơn lẻ; 6 cho PA; 1 cho vợ / chồng
 • CLB 6: 9 cho cá nhân đơn lẻ; 8 cho PA; 1 cho vợ / chồng
 • CLB 7: 17 cho cá nhân đơn lẻ; 16 cho PA; 3 cho vợ / chồng
 • CLB 8: 23 cho cá nhân đơn lẻ; 22 cho PA; 3 cho vợ / chồng
 • CLB 9: 31 cho cá nhân đơn lẻ; 29 cho PA; 5 cho vợ / chồng
 • CLB 10 hoặc cao hơn: 34 cho cá nhân đơn lẻ; 32 cho PA; 5 cho vợ / chồng

<h3>Khả năng ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)</h3>

Điểm trong biểu đồ này là cho mỗi khả năng ngôn ngữ: nói, viết, đọc và nghe.

Có tới 24 điểm cho khả năng ngôn ngữ thứ hai của một ứng cử viên duy nhất. Ứng cử viên với vợ / chồng / đối tác “tối đa” điểm của họ cho khả năng ngôn ngữ thứ hai ở mức 22 điểm, ngay cả khi họ nhận được kết quả của CLB 9 hoặc cao hơn trong mọi khả năng. Người phối ngẫu / đối tác chỉ được đánh giá theo ngôn ngữ đầu tiên của họ.

Đối với mỗi khả năng ngôn ngữ 6: 6

 • CLB 4 hoặc thấp hơn: 0
 • CLB 5 hoặc 6: 1 cho cá nhân đơn lẻ; 1 cho cặp vợ chồng
 • CLB 7 hoặc 8: 3 cho cá nhân đơn lẻ; 3 cho cặp vợ chồng
 • CLB 9 hoặc cao hơn: 6 cho cá nhân đơn lẻ; 6 cho cặp vợ chồng

<h3>Kinh nghiệm làm việc tại Canada</h3>

Có tới 100 điểm cho kinh nghiệm làm việc tại Canada.

 • Ít hơn 1: 0 điểm
 • 1 năm: 40 cho cá nhân đơn lẻ; 35 đối với PA; 5 cho vợ / chồng
 • 2 năm: 53 cho cá nhân đơn lẻ; 46 đối với PA; 7 cho vợ / chồng
 • 3 năm: 64 cho cá nhân đơn lẻ; 56 đối với PA; 8 cho vợ / chồng
 • 4 năm: 72 cho cá nhân đơn lẻ; 63 cho PA; 9 cho vợ / chồng
 • 5 năm trở lên: 80 cho cá nhân đơn lẻ; 70 cho PA; 10 cho vợ / chồng

Các yếu tố khả năng chuyển giao kỹ năng

Còn được gọi là yếu tố kết hợp, những điểm này được trao khi một ứng cử viên hoạt động tốt trong hai lĩnh vực. Có tới 50 điểm cho mỗi kết hợp của hai yếu tố, với tổng số điểm là 100 điểm trong số năm kết hợp. Không có điểm cho khả năng chuyển giao khả năng của vợ / chồng hoặc đối tác chung của ứng cử viên, nếu có.

 • Không có giáo dục sau trung học: 0 điểm
 • Giáo dục sau trung học từ 1 năm trở lên: 13 điểm nếu có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada; 25 điểm nếu có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada
 • Hai hoặc nhiều lần tham gia học sau trung học, lần đầu tiên trong đó kéo dài trong thời gian từ 3 năm trở lên: 25 điểm nếu có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada; 50 điểm nếu có  2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Khả năng giáo dục và ngôn ngữ

 • Không có giáo dục sau trung học: 0 điểm
 • Giáo dục sau trung học từ 1 năm trở lên:
  -Nếu có CLB 7 hoặc cao hơn trên tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một  trong số đó đạt được CLB 8: 13
  -Nếu có CLB 9 hoặc cao hơn cho tất cả các khả năng ngôn ngữ: 25
 • Hai hoặc nhiều lần tham gia học sau trung học, lần đầu tiên trong đó kéo dài trong thời gian từ 3 năm trở lên:
  -Nếu có CLB 7 hoặc cao hơn trên tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một  trong số đó đạt được CLB 8: 25
  -Nếu có CLB 9 hoặc cao hơn cho tất cả các khả năng ngôn ngữ: 50

Khả năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc không phải của Canada

 • Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada: 0 điểm
 • 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc không phải của Canada:
  -Nếu đạt CLB 7 trở lên trên tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một trong số các CLB 8: 13
  -Nếu đạt  CLB 9 trở lên cho tất cả các khả năng ngôn ngữ: 25
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc không phải của Canada:
  -Nếu đạt CLB 7 trở lên trên tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một trong số các CLB 8: 25
  -Nếu đạt  CLB 9 trở lên cho tất cả các khả năng ngôn ngữ: 50

Kinh nghiệm làm việc tại Canada

 • Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada: 0 điểm
 • 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc không phải của Canada:
  -1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada: 13
  – 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada: 25
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc không phải của Canada:
  -1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canad2: 25
  – 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada: 50

Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong một khả năng thương mại và ngôn ngữ

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành nghề thương mại do tỉnh cấp:
  – Chứng chỉ đủ điều kiện CLB 5 trở lên trên tất cả các khả năng ngôn ngữ, với ít nhất một đạt CLB 5 hoặc 6: 25
  -CLB  7 hoặc cao hơn về tất cả các khả năng ngôn ngữ: 50

Các yếu tố bổ sung

Số điểm tối đa có sẵn cho các yếu tố bổ sung này cho bất kỳ ứng cử viên nào là 600 điểm.

 • Đề cử của tỉnh thu được theo một Chương trình Đề xuất Cấp tỉnh Phù hợp với Chương trình Đề xuất Cấp tỉnh (PNP)
 • Đủ điều kiện làm việc trong ngành Quản lý cấp cao theo Nhóm chính 00 của Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) * 200
 • Đủ điều kiện làm việc trong bất kỳ nghề nghiệp có kỹ năng nào khác (NOC 0, A hoặc B) * 50
 • Hoàn thành chương trình học một năm hoặc hai năm tại Canada 15
 • Hoàn thành ba năm / Thạc sĩ / nhập học để thực hành trình độ chuyên môn hoặc tiến sĩ (PhD) ở Canada 30
 • Khả năng tiếng Pháp của CLB 7 hoặc khả năng tiếng Anh tốt hơn của CLB 4 trở lên (hoặc không có kết quả kiểm tra tiếng Anh nào cả) 15
 • Khả năng tiếng Pháp của CLB 7 hoặc khả năng tiếng Anh tốt hơn của CLB 5 trở lên
 • Anh chị em ruột ở Canada ** 15

Xem thêm bài viết về định cư Canada tại: http://thexanhmy.vn/category/dinh-cu/dinh-cu-canada/

Related posts

Leave a Comment