You are here

Nhập cư Canada diện tài trợ gia đình

nhập cư canada dạng bảo hộ gia đình

Đối tượng của chương trình?

Nhập cư Canada thông qua tài trợ gia đình là một lựa chọn sẵn có cho người thân đủ điều kiện của công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada. Người nộp đơn được bảo trợ phải liên quan đến người bảo trợ theo một trong các mối quan hệ sau:

  • Người phối ngẫu, đối tác pháp luật chung hoặc đối tác liên kết
  • Cha mẹ hoặc ông bà
  • Con phụ thuộc
  • Một anh trai, chị gái, cháu trai, cháu gái, hoặc đứa cháu mồ côi, chưa lập gia đình, và dưới 18 tuổi
  • Trẻ em dưới 18 tuổi dự định nhận nuôi
  • Một người thân khác, với điều kiện là người bảo trợ không tương ứng với danh sách trên, và không có người thân nào là công dân Canada hoặc thường trú nhân.

nhập cư cả gia đình

Lợi thế của chương trình là gì?

Nếu bạn đang gặp khó khăn để đáp ứng các điều kiện cho chương trình nhập cư Canada Express Entry, đây có thể là một cách tuyệt vời để được đoàn tụ với các thành viên gia đình hoặc những người thân yêu ở Canada.

Chi phí là bao nhiêu?

$ 700 đến $ 1,100 tùy thuộc vào mối quan hệ và tuổi của người nộp đơn.

Mất bao lâu để được chấp nhận?

gia đình nhập cư canada

Thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào việc người được bảo trợ có ở Canada hay không, văn phòng mà đơn đã được gửi đến và mối quan hệ giữa nhà tài trợ và (những) người được bảo trợ. Cuối năm 2016, chính phủ đã cam kết giảm thời gian xử lý xuống một vài tháng. Chính phủ Canada đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra.

Những yêu cầu ​​khác

Người nhận bảo trợ phải đồng ý đáp ứng các nhu cầu tài chính cơ bản của thành viên gia đình họ bảo lãnh để đến Canada.

Related posts

Leave a Comment