You are here

Cách dễ nhất để định cư ở Canada là gì?

cách dễ nhất để định cư ở canada

Cách dễ nhất để giải quyết vấn đề định cư ở Canada là thông qua Chương trình đầu tư định cư Canada, Chương trình Nhập cảnh Nhanh hoặc Chỉ định Hội đồng Bang. Người định cư ở cả hai chương trình đều được coi là Thường trú nhân vĩnh viễn. Một thường trú nhân định cư ở Canada nhận được…

Xem thêm