You are here

Thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng nhanh chóng và dễ dàng?

dang-ky-ket-hon

Thẻ xanh xin cấp thị thực định cư cho vợ chồng (F2A) là một trong các diện bị giới hạn số lượng thị thực hằng năm vì vậy để việc bảo lãnh diễn ra nhanh chóng và đơn giản thì đương đơn và người bảo lãnh nên tuân thủ đúng quy trình bảo lãnh. 1. Hoàn thiện 100% tiến trình…

Xem thêm