You are here

Tài trợ tranh tụng EB-5: Giải pháp cho nhà đầu tư và luật sư

tài trợ tranh tụng

Trong quá trình đầu tư EB-5, nhiều rắc rối pháp lí có thể xảy ra và đôi khi khoản đầu tư sẽ bị mất do lừa đảo hoặc nhầm lẫn. Khi đó, các nhà đầu tư phải lựa chọn giải pháp về luật và tranh tụng tại Hoa Kì. Quá trình này gặp nhiều vướng mắc. Nhiều công ty luật ở Hoa Kỳ có chiều sâu và kinh nghiệm để xử lý các trường hợp EB-5 đã nhận ra những vấn đề duy nhất phải cần đối mặt với các nhà đầu tư EB-5. Đó là tiền, sự không phù hợp giữa các hình thức chi trả – theo phần trăm và theo giờ.

Có một giải pháp cho vấn đề này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo quyền tiếp cận với các công ty luật có kinh nghiệm mà không yêu cầu các nhà đầu tư đó chi tiêu thêm tiền. Giải pháp này được gọi là “tài trợ tranh tụng.” Tài trợ tranh tụng đã được sử dụng ở châu Âu trong nhiều năm, nhưng gần đây đã trở nên nổi bật ở Hoa Kỳ. Một “nhà tài trợ tranh tụng”, có thể là một công ty chuyên biệt hoặc quỹ đầu tư, sẽ trả cho công ty luật lệ phí hàng giờ của mình thay mặt cho các nhà đầu tư yêu cầu tranh tụng. Đổi lại để trả các khoản phí theo giờ của công ty luật, các nhà tài trợ cho việc kiện tụng nhận được một khoản phí dự phòng tương ứng với các khoản thu hồi của nhà đầu tư. Hầu hết các nhà tài trợ tranh tụng ở Hoa Kỳ tìm kiếm các khoản phí dự phòng ít nhất rơi vào khoảng 40% số tiền thu hồi và đôi khi nhiều hơn. Những người ở châu Âu, chủ yếu là London, có thể có mức độ linh hoạt và sự yêu cầu khác nhau đối với các vấn đề ở Hoa Kỳ và thường tìm kiếm các vấn đề có tiềm năng trả lại từ các tòa án bên ngoài Hoa Kỳ. Trong trường hợp gian lận EB-5 liên quan đến bất động sản, nhà tài trợ tranh tụng mong muốn không chỉ trả lại thông qua việc thu hồi vốn mà còn thông qua việc bố trí dự án thất bại. Trong những trường hợp như vậy, các nhà đầu tư EB-5 bị lừa gạt có thể gặt hái những phần thưởng của việc định đoạt tài sản và có thể bảo tồn lợi ích nhập cư của họ.

Các nhà đầu tư EB-5 nên lưu ý rằng các nhà tài trợ tranh tụng rất có chọn lọc trong các trường hợp mà họ có thể tham gia. Các nhà tài trợ tranh tụng nói chung sẽ yêu cầu khảo sát ngay từ đầu, để một kế hoạch tranh tụng có thể được đưa ra cho thấy công việc được thực hiện và tỉ lệ khả năng thành công. Trong những trường hợp gian lận là rõ ràng, một nhà tài trợ kiện tụng cũng có thể yêu cầu xem xét pháp lý đối với các báo cáo ngân hàng và các tài liệu khác trong phạm vi có sẵn. Điều này thường được thực hiện với chi phí của các nhà đầu tư, nhưng chi phí này tương đối thấp khi so sánh với chi phí pháp lý có thể phải chi trả theo phương pháp từng giờ. Việc kiểm tra kĩ càng như vậy cũng có thể được áp dụng đối với các nhà đầu tư EB-5 chưa thể đưa ra các thông tin sẵn có, vì bất kỳ ai xử lý vụ việc cũng sẽ cần phải có thông tin đó để thực hiện hiệu quả các tuyên bố thực tế trong khiếu nại và các tài liệu khác với đặc thù theo yêu cầu của tòa án Hoa Kỳ.

Quan trọng hơn, nhiều tòa án ở Hoa Kỳ đã xác định rằng các cuộc thảo luận với các nhà tài trợ tranh tụng có thể được bảo mật và không thể phát hiện được trong quá trình xảy ra vụ việc. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư EB-5 bị lừa đảo và cố vấn của họ có thể nói chuyên thẳng thắn với các nhà tài trợ kiện tụng để tiết lộ đầy đủ những thách thức và trở ngại tiềm năng trong việc thu hồi vốn.

Trong ngắn hạn, tài trợ kiện tụng cung cấp một phương tiện có giá trị thông qua đó các nhà đầu tư EB-5 có thể tối đa hóa cơ hội của họ để thu hồi tiền và có khả năng bảo tồn lợi ích nhập cư. Các nhà đầu tư như vậy nên tìm kiếm các cố vấn mà họ cảm thấy có thể làm đượccông việc tốt nhất cho mình, và với người mà họ có sự thoải mái và tin tưởng. Lời khuyên đó cũng trở nên quen thuộc với các lựa chọn cho tài trợ tranh tụng và công việc cần phải được thực hiện để có được tài trợ. Mặc dù không có bất kỳ sự bảo đảm nào về kết quả của các vụ kiện pháp lý, nhưng thuê cố vấn tốt nhất có thể chắc chắn là một bước mà các nhà đầu tư EB-5 có thể làm.

Related posts

Leave a Comment