You are here

Tình hình sở hữu nông tại của người định cư ở Úc

nông trại ở Úc

Ai sở hữu đất nông nghiệp ở Úc là một chủ đề nóng của công chúng Úc và một vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc bầu cử gần đây. Nhiều người Úc lo ngại rằng các lợi ích dành cho người nước ngoài của nhà nước đang khiến cho các trang trại của Úc rơi vào sở hữu của những người nước ngoài định cư ở Úc, đe dọa đến an ninh lương thực. Những người ủng hộ quyền sở hữu nông trại của người nước ngoài thì có thái độ ủng hộ lợi ích của đầu tư nước ngoài vào đất đai và cho rằng nó là một phần của sự thành công của nền kinh tế Úc.

Vì vậy, để đo lường tác động của nông trại của nước ngoài định cư ở Úc đến xã hội, một sổ đăng ký nông trại đã được tạo ra. Dữ liệu được thống kê trong đó dựa trên những điều tra hiện tại và nhiều người Úc tỏ ra ngạc nhiên về những phát hiện này. Điều ngạc nhiên lớn nhất là, trái với nhận thức của công chúng, người Trung Quốc sở hữu rất ít các nông trại. Gần đây chính phủ Úc đã ngăn cản nỗ lực của một công ty Trung Quốc để mua 11 triệu héc-ta đất trên bốn tiểu bang ở vùng hẻo lánh, gọi là thỏa thuận Land Kidman. Tuy nhiên, hóa ra rằng người bạn tốt của Úc “con búp bê” sở hữu nhiều hơn nữa. Tổng cộng có 13,6 phần trăm diện tích đất nông nghiệp của Úc là nước ngoài định cư ở Úc sở hữu và Anh Quốc sở hữu 53%. Hoa Kỳ sở hữu phần đất lớn thứ hai tiếp theo là Hà Lan, Singapore và cuối cùng là Trung Quốc.

Nếu việc mua lại đế chế gia súc của Kidman và Công ty thành công, Trung Quốc sẽ chuyển sang vị trí thứ hai trong lĩnh vực sở hữu đất nông nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, những dữ liệu thu thập và báo cáo không rõ ràng là giá trị và năng suất của đất nước ngoài đang bị thu hồi. Mặc dù Trung Quốc có thể là nhà đầu tư lớn thứ 5 về khối lượng đất, dữ liệu không cho thấy giá trị thực của đất mua.

Xu hướng sở hữu đất nông nghiệp của nước ngoài đang gia tăng. Theo Cục thống kê Úc, một cuộc điều tra tháng 12 năm 2010 ước tính có 11,3 phần trăm đất nông nghiệp là do người nước ngoài sở hữu. Trong năm 2013 con số này đã tăng lên 12,4 phần trăm và vào năm 2016 nó chiếm 13,6 phần trăm. Sự hiểu biết toàn quốc về việc sở hữu đất của người nước ngoài định cư ở Úc đang tăng lên dường như được xác nhận bởi cơ quan đăng kiểm, mặc dù không rõ ràng như một số người mong muốn. Tỷ lệ sở hữu thay đổi theo tiểu bang, với Queensland chiếm phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở nước ngoài:

Queensland: 17,7 triệu ha
Lãnh Thổ Bắc Úc: 15,2 triệu ha
Tây Úc: 8,8 triệu ha
Nam Úc: 7,2 triệu ha
NSW / ACT: 2,4 triệu ha
Victoria: 607.000 ha
Tasmania: 342.000 ha

Có một số chỉ trích về số liệu do cơ quan đăng kiểm trại tạo ra, nhiều người nói rằng sổ đăng ký không đủ chi tiết, và khối lượng đất do sở hữu nước ngoài sở hữu chỉ là một cái nhìn thoáng qua về bức tranh toàn cảnh về sự sở hữu của nước ngoài. Tuy nhiên, sổ đăng ký này khẳng định sự gia tăng quyền sở hữu của nước ngoài và những người đầu tư. Việc các chính phủ hiện tại và sau này sẽ chào đón hay hạn chế quyền sở hữu đất nước ngoài vẫn nằm trong tương lai không rõ. Mặc dù Úc hiện đang được hưởng lợi từ sự phát triển của ngành nông nghiệp từ các quỹ quốc tế, vấn đề an ninh lương thực và mất kiểm soát đất đai vẫn là mối quan tâm đối với nhiều người Úc.

Related posts

Leave a Comment