You are here

Những yêu cầu về Visa Úc và cách đăng ký

Trước khi bạn đến Úc, điều quan trọng là bạn phải có Visa phù hợp. Một Visa Úc phù hợp với bạn sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố như lý do bạn chuyển đến Úc (ví dụ: nó để học tập hoặc đi làm), quốc tịch của bạn là gì và bạn định ở Úc bao lâu.

Tôi có thể được tư vấn và giúp đỡ về thị thực ở Úc và giấy phép lao động ở đâu?

Một nơi tốt để bắt đầu là kiểm tra trang web của Bộ Nhập cư Úc. Điều này có thể giúp hướng dẫn bạn qua các loại visa khác nhau có sẵn cũng như giải thích về tính đủ điều kiện và yêu cầu. Bạn có thể truy cập trang web của họ tại www.immi.gov.au/immigration.

Một số yêu cầu bạn cần thực hiện bao gồm:

  • Bằng chứng về các quỹ có sẵn
  • Kỹ năng và đánh giá trình độ chuyên môn
  • Bảo hiểm y tế
  • Kiểm tra của cảnh sát
  • Kiểm tra tiếng Anh

Một số thị thực yêu cầu bạn phải có một tài khoản ngân hàng Úc đã được mở.

giấy lao động

Bắt đầu từ đâu?

Cố gắng tìm ra thị thực nào phù hợp với bạn trước khi đi du lịch đến Úc có thể gây nhầm lẫn. Một nơi tốt để bắt đầu là với Trình hướng dẫn Visa Úc có sẵn trên trang web của Bộ Nhập cư. Nó sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin về hoàn cảnh và hoàn cảnh của bạn, và cung cấp lời khuyên về thị thực chính xác dựa trên thông tin bạn đã nhập. Thêm thông tin về hộ chiếu và visa.

Các loại di cư phổ biến nhất để sống ở Úc là di cư có kỹ năng, di cư gia đình và di cư học tập.

Visa ÚC sẽ cung cấp cho tôi quyền hạn gì?

Các quyền và điều kiện của từng loại thị thực sẽ khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải tìm hiểu những gì bạn được hưởng trong khi ở Úc, và quan trọng không kém là tìm ra những hạn chế nào sẽ có. Ví dụ, một số thị thực sẽ không cho phép bạn làm việc và nhiều visa có những hạn chế về chăm sóc sức khỏe.

Nó có thể là đáng giá nhận được sự giúp đỡ của một đại lý di chuyển hoặc luật sư để giúp điều hướng theo cách của bạn thông qua hệ thống.

Trở thành công dân Úc

Một số thị thực là một con đường để trở thành hội đủ điều kiện cho quốc tịch Úc.

Related posts

Leave a Comment